Zmiany 2024
Aktualność
10.07.2024 13:10 Kadry i płace

Rząd przedstawił projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada wprowadzenie nowych zasad ustalania stażu pracy. Do okresu zatrudnienia mają być zaliczane - poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych - okresy wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz indywidualnej działalności gospodarczej, jeżeli stanowiły tytuł do ubezpieczeń społecznych

Aktualność
10.07.2024 05:00 Podatki

Zmiany definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku przedsiębiorców. Doprowadzą do wstrzymania transformacji energetycznej i teleinformatycznej kraju. Są sprzeczne z deklarowanym przez resort finansów status quo w zakresie opodatkowania budowli. Konfederacja Lewiatan wyraża zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

Aktualność
08.07.2024 05:00 Ubezpieczenia

Resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustawy dotyczący oskładkowania umów cywilnoprawnych, wyjątkiem będą umowy uczniów i studentów do 26. roku życia. "Ozusowanie" wszystkich umów cywilnoprawnych to jeden z kamieni milowych wpisanych do polskiego KPO, które rząd jest zobowiązany zrealizować. Projekt będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Aktualność
05.07.2024 05:00 Kadry i płace

Sprawdź kogo dotyczy ustawa o ochronie sygnalistów. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
05.07.2024 05:00 Kadry i płace

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiana zasad zatrudniania obywateli Ukrainy, a także nowe obowiązki związane ze sprzedażą przez Internet to zmiany, które obowiązują już od 1 lipca 2024 roku. Podpowiadamy o czym warto pamiętać w lipcu i na jakie zmiany warto się przygotować w drugiej połowie 2024 roku.

Aktualność
04.07.2024 05:00 Ubezpieczenia

Wakacje składkowe, czyli możliwość niepłacenia składek ZUS przez jeden, wybrany miesiąc w roku kalendarzowym to nowe rozwiązanie z którego przedsiębiorcy skorzystają jeszcze w tym roku. Od 1 listopada 2024 roku przedsiębiorcy będą mogli złożyć wniosek do ZUS, a już w grudniu będą mogli korzystać z tego rozwiązania. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby skorzystać z wakacji składkowych?

Aktualność
14.06.2024 11:20 Podatki

Małe przedsiębiorstwa będą mogły korzystać ze zwolnienia z VAT nie tylko w kraju gdzie mają siedzibę działalności gospodarczej, ale również w innych państwach UE. Warunkiem będzie rejestracja w państwie siedziby oraz składanie kwartalnych informacji o obrotach osiąganych w każdym z państw członkowskich UE - tak zakłada planowana przez rząd nowelizacja ustawy o VAT. Nowe przepisy mają zostać przyjęte

Aktualność
14.06.2024 10:44 Kadry i płace

Prace legislacyjne nad ustawą o ochronie sygnalistów dobiegają końca. Podczas posiedzenia dnia 14 czerwca 2024 roku Sejm przyjął poprawki Senatu, które zakładają że naruszenia prawa pracy nie będą mogły być zgłaszane lub ujawniane publicznie przez sygnalistę.

Aktualność
27.05.2024 12:15 Kadry i płace

Dodatkowy urlop macierzyński dla pracowników-rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie i wymagających dłuższego pobytu w szpitalu – to nowe propozycje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z których będą mogli skorzystać rodzice. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 albo do 15 tygodni w zależności od okresu hospitalizacji dziecka oraz tygodnia ciąży,

Aktualność
23.05.2024 13:13 Ubezpieczenia

23 maja 2024 r. Senat zaakceptował bez poprawek ustawę wprowadzającą tzw. wakacje składkowe dla przedsiębiorców. Ustawa trafiła do podpisu prezydenta.

Aktualność
23.05.2024 06:41 Kadry i płace

MRPiPS skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, zakładający m.in. wprowadzenie pożyczki edukacyjnej w wysokości do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla wszystkich bezrobotnych i dofinansowanie dla przedsiębiorców zatrudniających seniorów.

Aktualność
17.05.2024 05:00 Podatki Obrót gospodarczy

Art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej pozwala dziś na instrumentalne wszczynanie postępowań karno-skarbowych w celu zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo pozytywnie ocenia propozycję uchylenia tego przepisu w projekcie deregulacji prawa gospodarczego przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. RPO zgłasza jednak także i krytyczne uwagi

Aktualność
16.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Szersze zastosowania elementów drewnianych oraz doprecyzowanie kwestii związanych z usytuowaniem budynków – to najważniejsze zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych budynków.

Aktualność
15.05.2024 05:00 Rachunkowość firm

Od 1 stycznia 2025 roku zmieni się limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie będą prowadzić księgi rachunkowe jeżeli ich przychody netto osiągną co najmniej równowartość 2,5 mln euro, a nie jak obecnie 2 mln euro. Nowe limity będą miały zastosowanie do roku obrotowego rozpoczynającego

Aktualność
15.05.2024 05:00 Kadry i płace

Rząd planuje nowelizację Kodeksu pracy i wliczenie do okresu zatrudnienia - poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych - okresu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz indywidualnej działalności gospodarczej, jeżeli stanowiły tytuł do ubezpieczeń społecznych. Takie rozwiązanie ma wyrównać sytuację pracowników, którzy wykonują tą samą pracę

Aktualność
06.05.2024 05:00 Podatki

Resort finansów przedstawił projekt nowelizacji ustawy o VAT, który mimo wcześniejszych zapowiedzi nie przewiduje etapowego wdrażania KSeF. Obowiązek e-fakturowania za pomocą KSeF wejdzie w życie 1 lutego 2026 r. dla wszystkich podatników - czynnych oraz zwolnionych z VAT. W projekcie przesunięto również terminy wypełniania niektórych obowiązków związanych z wdrażaniem KSeF. Podatnicy wystawiający

Aktualność
30.04.2024 05:00 Podatki

Obowiązek e-fakturowania dla przedsiębiorców zostanie wdrożony etapowo, nie będą to jednak odległe terminy. KSeF będzie obowiązkowy od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczy w 2025 r. 200 mln zł, a dla pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r. Decyzja Ministerstwa Finansów zapadła po przeprowadzeniu audytu systemu KSeF, który wykazał

Aktualność
22.03.2024 06:38 Ubezpieczenia

Stała, niska składka zdrowotna, która nie będzie się zmieniała w ciągu roku - to najnowsza propozycja resortu finansów dla przedsiębiorców. Dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych składka zdrowotna będzie wynosić 9 proc. od 75-proc. minimalnego wynagrodzenia. W warunkach 2025 roku będzie to około 286,33 zł - poinformował minister finansów podczas konferencji prasowej 21 marca.

Aktualność
06.03.2024 10:43 Podatki

Ministerstwo Finansów zamierza zmienić definicję wyrobów nowatorskich. Tak wynika z opublikowanego na stronie MF komunikatu. Celem zmiany jest wyeliminowanie unikania opodatkowania akcyzą poprzez zastępowanie surowca tytoniowego różnego rodzaju mieszankami roślinnymi, np. ziołowymi, konopnymi. Wyroby te, często zawierające w swoim składzie nikotynę, w obecnym stanie prawnym nie są opodatkowane akcyzą

Aktualność
06.03.2024 05:00 Podatki

W lutym 2024 r. odbywały się w MF konsultacje dotyczące zmian w KSeF. Wynikiem tych konsultacji będzie przedstawienie projektu ustawy zmieniającej ustawę o VAT w drugiej połowie marca 2024 r. (prawdopodobnie 18 marca). Prace legislacyjne nad tym projektem mają się zakończyć do końca czerwca 2024 r.

Aktualność
21.02.2024 09:47 Podatki

Banderole podatkowe i legalizacyjne można nanosić zarówno na jednostkowe opakowanie kartonowe jak i na ofoliowane opakowanie wyrobów nowatorskich przeznaczonych do sprzedaży konsumentom. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, która obowiązuje od 6 marca 2024 r.

Aktualność
16.02.2024 13:39 Kadry i płace

Od 1 stycznia 2024 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został „odmrożony”, a to oznacza że jest naliczany w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2023 r. lub w drugim półroczu 2023 r. jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu stanowi również maksymalną kwotę świadczenia urlopowego obowiązującego w 2024 r. Kwota

Aktualność
07.02.2024 05:00 Podatki

W ub.r. pojawiły się niekorzystne rozwiązania podatkowe dla firm. Jak podkreślają znawcy tematu, w tym roku rynek oczekuje przede wszystkim zmiany sposobu kalkulacji stawki zdrowotnej. Pojawiają się też głosy krytykujące pomysł wprowadzenia od lipca br. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Ostatnio jednak minister finansów zapowiedział odroczenie tego obowiązku. Eksperci zwracają też uwagę na elementy

Aktualność
16.01.2024 05:00 Podatki

Po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF co do zasady zwrot VAT będzie przysługiwał w terminie 40 dni zamiast dotychczasowych 60 dni (art. 87 ust. 2 ustawy o VAT).

Poprzednia Następna