Ubezpieczenia
Orzeczenie
21.05.2024 Ubezpieczenia

Umowy na przeprowadzenie wykładów z zakresu nauki języka angielskiego, obejmujące takie czynności jak opracowanie sylabusów, materiałów dydaktycznych, przeprowadzanie zaliczeń i konsultacji, w braku wytworzenia jednorazowego, samoistnego rezultatu, kwalifikują się jako umowy o świadczenie usług, a nie umowy o dzieło.

Orzeczenie
21.05.2024 Ubezpieczenia

Umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w tym przeprowadzenie wykładów i opracowanie sylabusów, nie mogą być uznawane za umowy o dzieło, gdyż nie prowadzą do osiągnięcia konkretnego, zindywidualizowanego rezultatu.

Orzeczenie
21.05.2024 Ubezpieczenia

Umowa o przeprowadzenie wykładów, zajęć dydaktycznych i opracowanie materiałów dydaktycznych nie może zostać uznana za umowę o dzieło, jeśli jej przedmiotem nie jest uzyskanie z góry określonego, samoistnego rezultatu, a jedynie świadczenie usług edukacyjnych.

Aktualność
20.05.2024 12:53 Ubezpieczenia

20 maja to ostatni dzień na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2023 rok. Dotyczy to przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Rozliczenie roczne trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2024 r. – przypomina w poniedziałek ZUS.

Aktualność
17.05.2024 12:08 Ubezpieczenia

9 maja 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzającą tzw. wakacje składkowe.

Aktualność
16.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Do 20 maja przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, mogą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok – przypomina ZUS. Rozliczenie roczne trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2024 r.

Aktualność

Mam pytanie dotyczące rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Czy jeżeli zamknięcie działalności działalności gospodarczej nastąpiło 30 stycznia 2023 r., to należy sporządzić roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Aktualność
16.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

W naszej firmie jedna z osób zatrudnionych na etacie chce otworzyć własną działalność gospodarczą. Czy osoba pracująca na etacie i rozpoczynająca działalność gospodarczą, może skorzystać z ulgi na start jednocześnie pracując i posiadając działalność gospodarczą?

Orzeczenie
16.05.2024 Ubezpieczenia

Dla przyznania świadczenia pielęgnacyjnego wymagana jest ścisła zależność między niepodejmowaniem zatrudnienia a koniecznością sprawowania osobistej opieki nad osobą niepełnosprawną, co nie zachodzi, gdy wnioskodawca pobiera emeryturę i ma wsparcie osób trzecich w opiece.

Orzeczenie
16.05.2024 Ubezpieczenia

Umieszczenie w witrynie apteki informacji o możliwości nabycia tańszych zamienników leków oraz numeru infolinii bez precyzyjnego powiązania z działalnością reklamową konkretnej apteki nie spełnia przesłanek uznania tych działań za zakazaną reklamę apteki zgodnie z art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Orzeczenie
16.05.2024 Ubezpieczenia

Umieszczenie w witrynie apteki informacji o możliwości nabycia tańszych zamienników leków oraz numeru infolinii bez precyzyjnego powiązania z działalnością reklamową konkretnej apteki nie spełnia przesłanek uznania tych działań za zakazaną reklamę apteki zgodnie z art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Orzeczenie
16.05.2024 Ubezpieczenia

Przesłanki odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego zawarte w art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych nie mogą być stosowane w odniesieniu do niepełnosprawności powstałej po ukończeniu 18. roku życia, jeżeli przepis ten został uznany za niekonstytucyjny przez Trybunał Konstytucyjny. Opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny musi mieć charakter stały i długoterminowy, a jej zakres

Orzeczenie
16.05.2024 Ubezpieczenia

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane za faktyczny brak możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu konieczności stałej lub długotrwałej opieki nad osobą niepełnosprawną. Sama pomoc w codziennych czynnościach nie jest wystarczająca do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego.