Ubezpieczenia
Aktualność
24.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje projekt ustawy podnoszącej maksymalną wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł miesięcznie. Zmiana ma obowiązywać od 1 października 2024 r. i dotyczyć osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z powodu bezskutecznej egzekucji.

Wskaźniki i stawki
24.05.2024 Ubezpieczenia
Aktualność
23.05.2024 13:13 Ubezpieczenia

23 maja 2024 r. Senat zaakceptował bez poprawek ustawę wprowadzającą tzw. wakacje składkowe dla przedsiębiorców. Ustawa trafiła do podpisu prezydenta.

Orzeczenie
23.05.2024 Ubezpieczenia

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje osobom rezygnującym z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną niezależnie od ich wieku; decydująca jest ocena związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy niepodejmowaniem zatrudnienia a sprawowaną opieką.

Aktualność
22.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Decyzja w sprawie formy oskładkowania umów cywilno-prawnych zapadnie w II kw., poinformował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Obecnie w ministerstwie rozważane są trzy-cztery warianty tej zmiany.

Aktualność
22.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

PPK jest atrakcyjnym programem, bo nie oszczędzasz sam. Na Twoje prywatne oszczędności składa się dodatkowo Twój pracodawca (dokłada od siebie min. 1,5% Twojego wynagrodzenia) i Państwo (250 zł wpłaty powitalnej i 240 zł dopłaty rocznej).

Orzeczenie
22.05.2024 Ubezpieczenia

Do uznania prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest faktyczne wykonywanie tej działalności w sposób zarobkowy, ciągły i zorganizowany, które można ocenić na podstawie rzeczywistej aktywności, obejmującej między innymi regularne świadczenie usług, osiąganie przychodów oraz posiadanie infrastruktury potrzebnej do prowadzenia działalności

Orzeczenie
22.05.2024 Ubezpieczenia

Służba pełniona w jednostkach wymienionych w art. 13b ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy jest z perspektywy prawnej uznawana za służbę na rzecz totalitarnego państwa, co skutkuje obniżeniem przysługujących emerytur i rent na podstawie art. 15c ust. 1 pkt 1 oraz art. 22a ust. 1 tej ustawy. Jednakże regulacje art. 15c ust. 3 i art. 22a ust. 3 są niezgodne z Konstytucją, gdyż prowadzą do

Orzeczenie

Niedopuszczalne jest przyjęcie, że w sytuacji, gdy poszkodowany nie jest w stanie wykazać innej, dodatkowej przyczyny zdarzenia (wypadku komunikacyjnego), to wynika z tego, że wyłączną przyczyną jest przyczyna tkwiąca w organizmie pracownika.