Ubezpieczenia
Wskaźniki i stawki
25.06.2024 Ubezpieczenia
Aktualność
24.06.2024 05:00 Ubezpieczenia

Pierwsze propozycje treści ustawy dotyczącej "ozusowania" umów zlecenia i o dzieło są gotowe, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Według niej vacatio legis w tym przypadku powinno być wydłużone - być może do 6 miesięcy, by przedsiębiorcy i pracownicy zdążyli dostosować się do zmian.

Aktualność
21.06.2024 05:00 Ubezpieczenia

Wniosek o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy warto złożyć jeszcze w czerwcu. Dzięki temu wypłaty można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec - przekazał rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

Orzeczenie
19.06.2024 Ubezpieczenia

Świadczenie rodzinne pobrane w warunkach określonych w art. 23a ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, które zostało uchylonej z powodu zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jest świadczeniem nienależnie pobranym, co zobowiązuje do jego zwrotu.

Aktualność
18.06.2024 05:00 Ubezpieczenia

Umowy o dzieło, które są jedynym źródłem dochodu, powinny zostać oskładkowane. Pełne ozusowanie umów zleceń nie budzi kontrowersji ani pracodawców, ani pracowników - powiedziała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Aktualność
18.06.2024 05:00 Ubezpieczenia

Od 1 czerwca uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mogą więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które będą obowiązywać do 31 sierpnia - przypomina ZUS.

Aktualność
18.06.2024 05:00 Ubezpieczenia

Od 1 lipca po raz kolejny w tym roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę, co oznacza wyższe składki ZUS dla niektórych przedsiębiorców. Początkujący przedsiębiorcy, którzy korzystają z dwuletniego okresu opłacania składek na preferencyjnych zasadach, muszą się liczyć z wyższymi wpłatami do ZUS-u opłacając składki za lipiec.

Aktualność
17.06.2024 05:00 Ubezpieczenia

Potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego (w tym świadczenia rehabilitacyjnego) należy dokonywać na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli w tzw. ustawie emerytalnej. Przy ich realizacji należy przestrzegać górnej granicy potrącenia oraz kwoty wolnej od potrąceń. Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków zmieniają się wraz ze wzrostem najniższej

Artykuł aktualny
13.06.2024 Ubezpieczenia

1 listopada 2024 r. wejdą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, które wprowadzają urlop składkowy dla mikroprzedsiębiorców. W ciągu roku przez jeden miesiąc nie będą oni musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Składki te zostaną opłacone przez budżet państwa. Za ten okres przedsiębiorcy nie będą musieli zgłaszać zawieszenia

Artykuł aktualny
13.06.2024 Ubezpieczenia

1 października 2024 r. wejdzie w życie ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”. Jej celem jest ułatwienie rodzicom oraz opiekunom wykonywania zadań związanych z rodzicielstwem i powrotem do pracy. Rodzaje świadczeń są dostosowane do potrzeb rodziców lub opiekunów i ich sytuacji życiowej. Nowe świadczenia będą wypłacane przez ZUS.

Aktualność
13.06.2024 05:00 Ubezpieczenia

Przez kilka ostatnich lat składki na ubezpieczenia społeczne znacznie wzrosły. Aby ulżyć przedsiębiorcom rząd postanowił wprowadzić wakacje składkowe, czyli możliwość nieopłacania składek przez jeden miesiąc, co ma zrekompensować coroczny ich wzrost. Żeby skorzystać ze zwolnienia trzeba złożyć stosowny wniosek. Podczas webinarium ekspert powie o tym, co trzeba zrobić, żeby takie zwolnienie uzyskać