Obowiązuje: od 2024-06-01

Podstawa prawna:

  • M.P.2023.496  

Zasiłek dla bezrobotnych

1) po dniu 31 grudnia 2009 r., wynosi:

a) 1662,00 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,

b) 1305,20 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku;

2) do dnia 31 grudnia 2009 r., wynosi 979,10 zł.