Obowiązuje: od 2024-07-01 do 2024-12-31

Podstawa prawna:

  • Art. 4 11b - Dz.U.2021.424  

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Odsetki ustawowe za opóźnienie  w transakcjach handlowych (w stosunku rocznym)

Kategoria dłużnika

podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym

13,75 % (stopa referencyjna NBP + 8 pp )

podmiot inny niż publiczny będący podmiotem leczniczym

15,75% (stopa referencyjna NBP + 10 pp)