Obowiązuje: od 2024-02-09

Podstawa prawna:

  • Dz.U.2016.793  

Ochrona wartości pieniężnych

Warunki, jakim powinny odpowiadać zabezpieczenia wartości pieniężnych w czasie transportu oraz przechowywania w jednostkach należących do sektora finansów publicznych uzależnione są od wartości tych środków, ustalanej w odniesieniu do jednostki obliczeniowej - wynoszącej 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1383 ze. zm.).

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 r. wyniosło 7.540,36 zł, w związku z czym podstawowa jednostka obliczeniowa wynosi 904.843,20 .

Wartości aktualne:

  • Ochrona wartości pieniężnych ( 2024-02-09 - ) « tę wersję właśnie oglądasz

Wartości archiwalne: