Obowiązuje: od 2023-04-26

Podstawa prawna:

Wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego

Rodzaj urlopu

Od 2 stycznia 2016 r.

Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie

Wymiar urlopu

macierzyński

1

20 tygodni

2

31 tygodni

3

33 tygodni

4

35 tygodni

5 i więcej

37 tygodni

rodzicielski

1

do 41 tygodni

2 i więcej

do 43 tygodni

Pracownicy – rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w wymiarze do:

  1. 65 tygodni – w przypadku, urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  2. 67 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.

Urlop rodzicielski w powyższym wymiarze przysługuje łącznie obojgu pracownikom – rodzicom dziecka.