Obowiązuje: od 2024-06-01

Podstawa prawna:

  • Art. 6 8 - Dz.U.2022.240  

Renta socjalna

Okres obowiązywania

Kwota brutto renty socjalnej

www.zus.pl

Od 1 marca 2024 r.

1.780,96 zł

Renta socjalna - maksymalna kwota przychodu

Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych.

Okres obowiązywania

Kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Podstawa prawna

1.06.2024 - 31.08.2024

5.703,20 zł

M.P. z 2024 r. poz.358

Wartości aktualne:

  • Renta socjalna ( 2024-06-01 - ) « tę wersję właśnie oglądasz

Wartości archiwalne: