Obowiązuje: od 2024-03-01

Podstawa prawna:

  • Dz.U.2017.2  
  • Dz.U.2016.887  

Dodatki do emerytury i renty

Rodzaj świadczenia (dodatku)

Kwota aktualna od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r.

kombatancki

330,07 zł

za tajne nauczanie

330,07 zł

pielęgnacyjny

330,07 zł

dla sieroty zupełnej

620,36 zł

kompensacyjny*

49,51 zł

* Dodatek kompensacyjny wynosi 15% dodatku kombatanckiego