Obowiązuje: od 2024-07-01

Składka na ubezpieczenie społeczne rolników

UWAGA!

Wysokości dotyczą składek opłacanych za III kwartału 2024 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2024 r.

Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa

Wysokość składek na ubezpieczenie w zł

Składki łącznie od jednego ubezpieczo­nego

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

podstawo­wa skład­ka mie­sięczna

dodatko­wa skład­ka mie­sięczna

razem składka miesięcz­na (2 + 3)

kwartal­nie

składka miesięcz­na

kwartal­nie

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

- do 50 ha

160,00

0,00

160,00

480,00

60,00

180,00

660,00

- powyżej 50 ha do 100 ha

160,00

192,00

352,00

1056,00

60,00

180,00

1236,00

- powyżej 100 ha do 150 ha

160,00

385,00

545,00

1635,00

60,00

180,00

1815,00

- powyżej 150 ha do 300 ha

160,00

577,00

737,00

2211,00

60,00

180,00

2391,00

- powyżej 300 ha

160,00

769,00

929,00

2787,00

60,00

180,00

2967,00

Domownik

(w każdej gru­pie obszarowej gospodarstwa rolnego)

160,00

0,00

160,00

480,00

60,00

180,00

660,00

II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

- do 50 ha

320,00

0,00

320,00

960,00

60,00

180,00

1140,00

- powyżej 50 ha do 100 ha

320,00

192,00

512,00

1536,00

60,00

180,00

1716,00

- powyżej 100 ha do 150 ha

320,00

385,00

705,00

2115,00

60,00

180,00

2295,00

- powyżej 150 ha do 300 ha

320,00

577,00

897,00

2691,00

60,00

180,00

2871,00

- powyżej 300 ha

320,00

769,00

1089,00

3267,00

60,00

180,00

3447,00

Domownik    pro­wadzący pozarol­niczą działalność gospodarczą

(w każdej grupie obszarowej gospo­darstwa  rolnego)

320,00

0,00

320,00

960,00

60,00

180,00

1140,00

Wartości aktualne:

  • Składka na ubezpieczenie społeczne rolników ( 2024-07-01 - ) « tę wersję właśnie oglądasz

Wartości archiwalne: