Decyzja ZUS nr 1294/2022 z dnia 3 stycznia 2023 r., sygn. WPI/200000/43/1294/2022

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 06 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Zakład) uznaje stanowisko Pana (dalej: Przedsiębiorca) przedstawione we wniosku z 09 grudnia 2022 r. za prawidłowe w przedmiocie prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Uzasadnienie

Wnioskiem z 09 grudnia 2022 r. Przedsiębiorca wystąpił do Zakładu o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Opis zdarzenia przyszłego Przedsiębiorcy:

Wniosek dotyczy możliwości opłacania obniżonych składek ZUS przez 24 miesiące.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą ................... 2022 roku. Obecnie korzysta z ulgi na start, a więc płaci tylko składkę zdrowotną. Po upływie 6 miesięcy od założenia działalności chciałby skorzystać z możliwości opłacania obniżonych składek ZUS przez 24 miesiące,

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty