01.07.2022 Ubezpieczenia

Decyzja ZUS nr 721/2022 z dnia 1 lipca 2022 r., sygn. WPI/200000/43/721/2022

Decyzja - stanowisko nieprawidłowe w sprawie dotyczącej nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości karty rejestrującej, finansowanej przez pracodawcę, umożliwiającej zakup towarów w automatach z artykułami spożywczymi.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 162 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 24 maja 2022 r. przez przedsiębiorcę .............. w sprawie dotyczącej nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości karty rejestrującej, finansowanej przez pracodawcę, umożliwiającej zakup towarów w automatach z artykułami spożywczymi.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 24 maja 2022 r., ....................... (zwany dalej: "Przedsiębiorcą") wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwany dalej: "Zakładem") o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 34 ust. 7 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców jeśli wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji nie spełnia wymogów określonych w ust. 1,3,4 lub 6 wzywa się Przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli braki nie zostaną usunięte w tym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty