Decyzja ZUS nr 1163/2019 z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. DI/200000/43/1163/2019

Podleganie ubezpieczeniom społecznym, brak obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia członka zarządu sprawującego swą funkcję na podstawie aktu powołania uchwalą Zgromadzenia Wspólników

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 06 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 16.12.2019r. przez przedsiębiorcę: .......................... uznaje za prawidłowe w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia członka zarządu sprawującego swe funkcje wyłącznie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Uzasadnienie

Wnioskiem z 16 grudnia 2019r. ................... wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy o Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawca jako przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych wspólnicy Wnioskodawcy zamierzają przyznać członkowi Zarządu wynagrodzenie za pełnienie przez niego tej funkcji.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty