07.01.2015 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 07.01.2015, sygn. IPPB5/423-1072/14-4/AM, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-1072/14-4/AM

Czy po objęciu przez Spółkę E. Elektrowni wodnych w ramach Umowy darowizny, podstawą odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszt uzyskania przychodów Spółki E. będzie łączna wartość początkowa nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiąca sumę ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością przychodów, z tytułu otrzymanej darowizny (uwzględnionych w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w roku podatkowym, w którym Spółka E. przejmie majątek w drodze darowizny), a wartością składników zwiększających aktywa Spółki E., nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) oraz piśmie z dnia 27 listopada 2014 r. (data nadania 27 listopada 2014 r., data wpływu 1 grudnia 2014 r.) uzupełniającym braki formalne wniosku na wezwanie Nr IPPB5/423-1072/14-2/AM z dnia 21 listopada 2014 r. (data doręczenia 24 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze darowizny dokonanej w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze darowizny dokonanej w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne