07.11.2023 Obrót gospodarczy

Postanowienie NSA z dnia 7 listopada 2023 r., sygn. II GSK 677/20

Koszty sądowe

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Gabriela Jyż po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2023 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy o sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki z urzędu w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2023 r., sygn. akt II GSK 677/20 w sprawie ze skargi kasacyjnej P. S. "A." S.A. w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2019 r., sygn. akt VI SA/Wa 1095/19 w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2018 r., nr Sp. 196.2017 w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek postanawia: sprostować punkt 3 sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2023 r., sygn. akt II GSK 677/20 w ten sposób, że w miejsce "3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz P. S. "A." S.A. w P. 1.700 (jeden tysiąc siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego" wpisać "3. zasądza od W. K. na rzecz P. S. "A." S.A. w P. 1.700 (jeden tysiąc siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.".

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne