23.03.2021

Postanowienie NSA z dnia 23 marca 2021 r., sygn. II GZ 37/21

Koszty sądowe

 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Gabriela Jyż po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia M. G., A. G., P. G., A. K., K. K., Dariusza B. i L. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2019 r., sygn. akt VII SA/Wa 2242/18 w zakresie zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie ze skargi M. G., A. G., P. G., A. K., K. K., D. B. i L. W. na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] lipca 2018 r., znak: [...] w przedmiocie naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, postanowieniem z dnia 16 października 2019 r. uchylił postanowienie zawarte w pkt II wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 maja 2019 r., sygn. akt VII SA/Wa 2242/18 oraz zasądził od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na rzecz skarżących M. G., A. G., P. G., A. K., K. K., D. B. i L. W. po 200 złotych tytułem zwrotu uiszczonych wpisów sądowych oraz tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego: na rzecz M. G. 70 złotych, na rzecz A. G. 70 złotych, na rzecz P. G. 70 złotych, na rzecz A. K. 70 złotych, K. K. 70 złotych, na rzecz D. B. 70 złotych, na rzecz L. W. 70 złotych.

Sąd I instancji podał, że powołanym wyrokiem z dnia 24 maja 2019 r. uchylono decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] lipca 2018 r., w przedmiocie naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia. W przedmiocie kosztów postanowiono zasądzić od organu na rzecz skarżących M. G. kwotę 200 zł, A. G. kwotę 200 zł, P. G. kwotę 200 zł, A. K. kwotę 200 zł, K. K. kwotę 200 zł, D. B. kwotę 200 zł i L. W. kwotę 200 zł tytułem zwrotu uiszczonych wpisów sądowych oraz kwotę 480 zł solidarnie na rzecz wymienionych skarżących tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne