Artykuł aktualny na dzień 18-07-2024
25.06.2024 Rachunkowość firm

Dywidendy – przegląd orzecznictwa i interpretacji

1. Opodatkowanie przychodu z tytułu dywidendy reinwestowanej w zakup akcji

Wartość dywidendy reinwestowana w akcje stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu w momencie wypłaty dywidendy (przekazania dywidendy) na nowe akcje.

MF

Pana wątpliwości budzi, czy opodatkowanie przychodu w wartości dywidendy reinwestowanej w zakup Akcji zgodnie z opisanym mechanizmem będzie odroczone do momentu zbycia nabytych w ten sposób Akcji na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nast., a w konsekwencji na Panu do czasu sprzedaży akcji nie będą ciążyły obowiązki podatkowe w zakresie rozliczenia przychodu z kapitałów pieniężnych związanych z wypłatą dywidendy, która była automatycznie reinwestowana.

W tym miejscu wskazać należy, że dywidenda to przypadająca na poszczególną akcję w spółce kapitałowej część zysku spółki kapitałowej. Dywidenda jest zatem prawem akcjonariusza do części zysku spółki kapitałowej. Innymi słowy, prawo do dywidendy przysługuje każdorazowemu właścicielowi akcji. Zatem stwierdzić należy, że podmiot przekazujący dywidendę na rzecz nowych akcji działa w imieniu uczestników programu, i to uczestnikom, w tym Panu przysługuje prawo do dywidendy i inne przywileje z tytułu bycia akcjonariuszem. Fakt, że dywidenda jest wpłacana (automatycznie reinwestowana przez inny podmiot) na nowe akcje nie oznacza, że Pan (uczestnik programu) nie osiągnie z tego tytułu dochodu. Podmiot uprawniony na mocy programu motywacyjnego zainwestuje bowiem otrzymane kwoty z dywidendy w kolejne akcje, które uprawnią uczestników programu do otrzymania kolejnych akcji. Dywidenda zostanie zatem przekazana Panu (uczestnikowi programu) i zamieniona w nowe akcje. Dywidenda ta powinna być zatem traktowana jako dywidenda wypłacona bezpośrednio uczestnikowi programu motywacyjnego, który w konsekwencji osiąga przychód. O przychodzie faktycznie uzyskanym mówić będziemy nie tylko w sytuacji, kiedy na rzecz danej osoby będącej właścicielem akcji dokonano wypłaty dywidendy w formie pieniężnej, lecz również wówczas, kiedy w wyniku reinwestycji dywidendy nabędzie on dodatkowe akcje.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty