12.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 12 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.300.2024.2.KP

Zakwalifikowanie przez Wnioskodawczynię jako kosztu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej – polegającej na sprzedaży przez Wnioskodawczynię nieruchomości nabytej na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – nie tylko wartości nominalnej udzielonej pożyczki, ale także kwoty, którą Wnioskodawczyni zobowiązana jest zwrócić pożyczkobiorcom w wyniku wzajemnego rozliczenia, na zasadach ogólnych z art. 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

W dniu 29 marca 2024 r. wpłynął Pani wniosek z 25 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 10 czerwca 2024 r. (wpływ 10 czerwca 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Wnioskodawczyni zajmuje się udzielaniem kredytów (pożyczek) – kod PKD 64.92.Z (pozostałe formy udzielania kredytów).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni zawiera umowy pożyczki z klientami.

Konstrukcja typowej umowy zawieranej z klientem wygląda następująco:

1.Wnioskodawczyni zawiera z klientem umowę pożyczki. Przedmiotem umowy jest określona suma pieniężna. Umowa ta zawierana jest na okres dwóch lat. Przedmiot umowy – pożyczka – jest oprocentowana w stosunku rocznym – strony w umowie określają kwotowo wysokość odsetek za cały okres trwania umowy pożyczki.

2.Wnioskodawczyni, jako pożyczkodawcy, przysługuje wynagrodzenie w związku z wnioskiem o rozpatrzenie umowy pożyczki, zweryfikowaniem zabezpieczenia, przygotowaniem harmonogramu spłaty oraz dopełnieniem wszelkich niezbędnych formalności. Wynagrodzenie przyjmuje formę prowizji. Kwota prowizji w całości płatna jest do dnia będącego ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta umowa.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne