09.02.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 9 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.507.2023.4.AD

Planowana sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będzie z tego podatku zwolniona, więc znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

23 listopada 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 22 listopada 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek dotyczy m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – w pismach z 31 stycznia 2024 r. (data wpływu – 31 stycznia 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania: (…) Spółka z o.o. (Inwestor)

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania: Pan (…) (Sprzedający, Zbywca)

Opis zdarzenia przyszłego

Inwestor jest zainteresowany nabyciem własności nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod inwestycję przemysłową (dalej: „Inwestycja”, planowane nabycie na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości będzie dalej określane jako „Transakcja”). Termin Transakcji zaplanowany został na pierwszą połowę 2024 r.

W ramach Transakcji Inwestor zamierza nabyć (umowa sprzedaży) niezbędne do realizacji Inwestycji niezabudowane działki ewidencyjne o nr (…), (…), (…), (…) o łącznej powierzchni (…) ha (dalej łącznie „Działki Rolne”) oraz działkę ewidencyjną o nr (…) o powierzchni(…) ha (dalej: „Działka Drogowa”), położone w miejscowości (…), w obrębie ewidencyjnym (…) (dalej Działki Rolne i Działka Drogowa zwane będą łącznie „Nieruchomością”). Dla Nieruchomości obecnie prowadzona jest księga wieczysta o nr (…)

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne