Decyzja ZUS nr 17 z dnia 11 stycznia 2023 r., sygn. DI/100000/43/1321/2022

Niepodleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej - tzw. ulga na start

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r., poz.162 ze zm.), w związku z art. 83 d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022r., poz.1009 ze zm.); Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy złożonym dnia 15 grudnia 2022r. w części dotyczącej niepodlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Dnia 15 grudnia 2022r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez przedsiębiorcę o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustaw Prawo przedsiębiorców. Wniosek został uzupełniony pismem złożonym dnia 3 stycznia 2023r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że od dnia 2 grudnia 2022 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą co potwierdza załączony do niniejszego wniosku odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie naprawy i konserwacji maszyn (PKD 33.12.Z). Usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegają na:

a) wykonywaniu okresowych przeglądów maszyn i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w tym połączonych z rekuperacją (odzyskiem ciepła),

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty