13.01.2023 Ubezpieczenia

Decyzja ZUS nr 16/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r., sygn. DI/200000/43/16/2023

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wartości i świadczenia polegającego na udostępnieniu pracownikowi lokalu mieszkalnego po cenie niższej niż rynkowa

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Zakład) odnosząc się do stanowiska przedstawionego we wnioski, złożonym 04 stycznia 2023r. przez spółkę: (dalej Przedsiębiorca):

1. uznaje za nieprawidłowe stanowisko Przedsiębiorcy w przedmiocie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wartości i świadczenia polegającego na udostępnieniu pracownikowi lokalu mieszkalnego po cenie niższej niż rynkowa;

2. odmawia wydania decyzji w przedmiocie wskazania sposobu ustalania wartości pieniężnej świadczenia w naturze uzyskiwanego przez pracownika, w sytuacji przedstawionej we wniosku.

Uzasadnienie

Wnioskiem z 04 stycznia 2023r., Przedsiębiorca wystąpił do Zakładu o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców.

I. Opis zdarzenia przyszłego (Przedsiębiorcy):

Przedsiębiorca wskazał, że jest podmiotem z siedzibą na terytorium Polski.

Przedsiębiorca przewiduje możliwość wykonywania licznych prac budowlanych na terytorium całej Polski, na podstawie umów o: roboty budowlane, budowlano-montażowe albo montażowe pozyskiwanych od potencjalnych klientów Spółki.

W związku z powyższym Przedsiębiorca zatrudnia i będzie zatrudniać wykwalifikowanych pracowników w specjalnościach z branży elektrycznej zgodnie z działalnością prowadzoną przez Spółkę {zwanych dalej: Pracownikami).

Miejscem wykonywania pracy dla Pracownika będą różne budowy realizowane na terytorium Polski, na które Pracownik będzie relokowany.

Po zakończeniu zadań w ramach danej budowy Pracownik będzie relokowany do miejsca kolejnej budowy w zależności Od potrzeb Spółki i zakresu wykonywanych przez nią prac Przedsiębiorca przewiduje, że w okresie między zakończeniem zadań w ramach danej budowy, a rozpoczęciem kolejnej, Pracownik może powracać do swojego miejsca zamieszkania. Niemniej jednak Spółka nie jest w stanie wykluczyć sytuacji, w której relokacja pracownika będzie następowała z dnia na dzień, tzn. jednego dnia zostanie zakończona budowa w jednym miejscu, a następnego dnia Pracownik będzie świadczył pracę w ramach budowy znajdującej się w innym miejscu.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty