03.01.2022 05:00 Podatki

Usługi myjni obowiązkowo z kasami fiskalnymi

Wszystkie usługi mycia i czyszczenia samochodów oraz usługi podobne, w tym usługi myjni bezobsługowych zostaną objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania na kasach rejestrujących od lipca 2022 r. Wynika to z rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, które ma obowiązywać w latach 2022-2023.

Do końca 2021 roku zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519, z późn. zm).

28 grudnia 2021 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie określające zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących przez kolejne dwa lata (2022-2023).

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem nowych regulacji dotyczących mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Obowiązki ewidencyjne na myjniach samochodowych

Nowe rozporządzenie rozszerza zakres czynności objętych bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania. Takim obowiązkiem zostaną objęte:

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Najnowsze dokumenty