do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 17.08.2022
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

W 2023 podwyżka kar porządkowych

W 2023 r. o 300 zł wzrasta limit maksymalnej kary porządkowej, którą mogą nałożyć organy podatkowe.

W 2023 r. kara porządkowa nakładana na podstawie art. 262 Ordynacji podatkowej będzie mogła wynosić nawet 3300 zł (w 2022 r. maksymalna wysokość kary porządkowej to 3000 zł).

Na podstawie ww. przepisu karą porządkową mogą być ukarani s trona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:

1) nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub

2) bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności, lub

2a) bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach, lub

3) bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Finansów z 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2023 - M.P. z 2022 r. poz. 773

Oprac. Ewa Sławińska

Posiłki w szkole i w przedszkolu. Zasady odpłatności, rozliczania i naliczania odsetek za nieterminowe płatności (PDF)

Obowiązek wydawania posiłków dzieciom uczęszczającym do placówek oświatowych nałożony jest na jednostki systemu oświaty ustawą z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Wypełnienie tego obowiązku generuje wiele problemów natury prawnej oraz rachunkowej. Na pojawiające się pytania i wątpliwości odpowiedzieli eksperci – współautorzy e-booka.

Kup już za: 29.00 zł 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK