do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 31.07.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Warunki korzystania z ulgi na zakup kas online

Warunki korzystania z ulgi na zakup kas online określają przepisy § 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas.

Pierwszym warunkiem korzystania z ulgi na zakup kas jest rozpoczęcie przez podatnika prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT (zob. § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas). Jest to potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasa online spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT i wymagania techniczne przewidziane dla kas.

Drugim warunkiem korzystania z ulgi na zakup kas jest posiadanie przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup (zob. § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas). Wskazać przy tym należy, że z punktu widzenia korzystania z ulgi na zakup kas należność za zakup kasy rejestrującej nie musi zostać zapłacona z własnych środków podatnika. Korzystanie z ulgi na zakup kas jest możliwe również w przypadkach, gdy wydatki na zakup kas poniesione zostały ze środków otrzymanych przez podatnika, np. w ramach dotacji (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 kwietnia 2010 r., sygn. ILPP1/443-135/10-6/AI).

Trzeci warunek korzystania z ulgi na zakup kas dotyczy tylko podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy. W przypadku takich podatników ulga na zakup każdej kasy przysługuje, dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu wszystkich kas, w każdym punkcie sprzedaży, nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji (zob. § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas). Jak już było wspomniane, podatnicy podlegający obowiązkowej wymianie nie mogą skorzystać z dodatkowego sześciomiesięcznego terminu na zakup kas (zob. pkt 2.2.).

Dodać należy, że od 1 maja 2019 r. nie jest warunkiem ulgi na zakup kas złożenie przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania. Zatem obecnie podatnicy korzystający z tej ulgi nie muszą dokonywać pisemnego zgłoszenia przed terminem rozpoczęciem ewidencjonowania.

UWAGA

Obecnie nie trzeba dokonywać zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego, aby uzyskać ulgę na jej zakup.

PKWiU - Nowa matryca stawek VAT – Usługi

Od 1 lipca 2020 r. zmieniły się dotychczasowe zasady klasyfikacji usług i ustalania stawek VAT. Od tej daty należy klasyfikować usługi według PKWiU 2015, co spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele z nich. Nasza książka to jedyna publikacja na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich usług wymienionych w nowej klasyfikacji. Do pozycji PKWiU 2015 są przypisane: stary numer PKWiU 2008 według klucza powiązań GUS oraz stawka lub zwolnienie z VAT po zmianach i podstawa prawna ich

Kup już za: 198.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK