Interpretacje

Interpretacja
29.05.2024 Ubezpieczenia

Braku obowiązku uiszczania opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Interpretacja
27.02.2024 Ubezpieczenia

Ustalenie podstawy wymiaru skałek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników.

Interpretacja
21.02.2024 Ubezpieczenia

Niepodleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Interpretacja
15.02.2024 Ubezpieczenia

Wartość premii i prowizji w podstawie wymiaru składek pracowników pobierających wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy i świadczenie rehabilitacyjne.

Interpretacja
14.02.2024 Ubezpieczenia

Nagroda jubileuszowa wypłacana zaliczkowo a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Interpretacja
07.02.2024 Ubezpieczenia

Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Interpretacja
01.02.2024 Ubezpieczenia

Brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Interpretacja
01.02.2024 Ubezpieczenia

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne a udostępnienie nieodpłatnie domu mieszkalnego.

Interpretacja
31.01.2024 Ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenie na życie a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Interpretacja
24.01.2024 Ubezpieczenia

Wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości udostępnianego pracownikom świadczenia w postaci Karnetu sportowego, w części finansowanej przez pracodawcę.

Interpretacja
24.01.2024 Ubezpieczenia

Możliwość stosowania ulgi z art. 18 a z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez okres 24 miesięcy od dnia objęcia ubezpieczeniami w sytuacji uzyskania statusu wspólnika spółki.

Interpretacja
12.01.2024 Ubezpieczenia

Świadczenia polegające na możliwości zakupu przez zleceniobiorców miejsc noclegowych częściowo finansowanych przez spółkę a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Poprzednia Następna