lipiec 2024

pon

wto

śro

czw

pią

sob

nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

kalendarz

ważne terminy

15 lis
kalendarz Najbliższe ważne terminy
20 lis
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za październik 2023 r.
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za październik 2023 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata za październik 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za październik 2023 r.
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w październiku 2023 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Wpłata za październik 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za październik 2023 r. lub INF-1
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w październiku 2023 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za październik 2023 r. przez pozostałych płatników składek
27 lis
28 lis
 • Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za grudzień 2023 r.
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za październik 2023 r. (oraz złożenie deklaracji za październik 2023 r. WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)