Obowiązuje: od 2024-01-15

Podstawa prawna:

  • Art. 74 - Dz.U.2017.680  

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2023 r. wyniosła 2137,88 zł.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2023 r.

Wartości aktualne:

  • Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego. ( 2024-01-15 - ) « tę wersję właśnie oglądasz

Wartości archiwalne: