12.12.2019

Interpretacja indywidualna z dnia 12.12.2019, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.441.2019.2.ISK, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.441.2019.2.ISK

Obowiązek wymiany kas na kasy on-line w terminie wskazanym w § 2 pkt 2 rozporządzenia, w celu skorzystania z tzw. ulgi na zakup kas on-line oraz możliwość skorzystania z tzw. ulgi na zakup kas on-line do nowych salonów.

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2019 r. (data wpływu 2 października 2019 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 listopada 2019 r. (data wpływu 25 listopada 2019 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 6 listopada 2019 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.441.2019.1.ISK (doręczone Stronie w dniu 12 listopada 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • wymiany kas na kasy on-line w terminie wskazanym w § 2 pkt 2 rozporządzenia, w celu skorzystania z tzw. ulgi na zakup kas on-line (pytanie nr 1 wniosku) jest nieprawidłowe;
  • możliwości skorzystania z tzw. ulgi na zakup kas on-line do nowych salonów (pytanie nr 2 i 4 wniosku) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełniony pismem z dnia 18 listopada 2019 r. (data wpływu 25 listopada 2019 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 6 listopada 2019 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.441.2019.1.ISK (skutecznie doręczonym w dniu 12 listopada 2019 r.), dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wymiany kas na kasy on-line w terminie wskazanym w § 2 pkt 2 rozporządzenia, w celu skorzystania z tzw. ulgi na zakup kas on-line (pytanie nr 1 wniosku) oraz możliwości skorzystania z tzw. ulgi na zakup kas on-line do nowych salonów (pytanie nr 2 i 4 wniosku).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp