16.11.2023 Obrót gospodarczy

Postanowienie NSA z dnia 16 listopada 2023 r., sygn. II GSK 912/20

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Mirosław Trzecki Sędzia NSA Wojciech Kręcisz Sędzia del. WSA Marek Krawczak (spr.) Protokolant Dorota Onyśk po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2023 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej S.Ł. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 11 marca 2020 r. sygn. akt II SA/Ke 136/20 w sprawie ze skargi S.Ł. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 listopada 2019 r. nr BP.501.1622.2019.1238.KI13.9655 w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić S.Ł. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 200 (dwieście) złotych.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty