10.11.2023 Obrót gospodarczy

Postanowienie NSA z dnia 10 listopada 2023 r., sygn. I GSK 757/20

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Beata Sobocha-Holc Sędzia NSA Dariusz Dudra Sędzia del. WSA Izabella Janson (spr.) Protokolant asystent sędziego Andrzej Wojdalski po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2023 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej R. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 grudnia 2019 r., sygn. akt III SA/Łd 799/19 w sprawie ze skargi R. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 5 lipca 2019 r., nr 1001-IOA.4105.32.2019.3.KI.U17 w przedmiocie opłaty paliwowej postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp