09.07.2024 Podatki

Postanowienie NSA z dnia 9 lipca 2024 r., sygn. I FSK 1273/20

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: , Przewodniczący Sędzia NSA Artur Mudrecki po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2024 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 grudnia 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 1060/19 w sprawie ze skargi A. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 23 lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące V-VII 2014 r., VII-X i XII 2015 r., I 2016 r., II-XII 2017 r., II-VII 2018 r. oraz skargi M. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 23 lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za II kwartał 2014 r., I-IV kwartał 2015 r., IV kwartał 2016 r., I-IV kwartał 2017 r. i I-II kwartał 2018 r. postanawia: 1) sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2024 r. (sygn. akt. I FSK 1273/20), w ten sposób, że: - w miejscu oznaczenia przedmiotu sprawy odnośnie A. M., zamiast błędnie wskazanego: "w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące V-VII 2014 r., VII-X i XII 2015 r., I 2016 r., II-VII 2018 r.", wpisać prawidłowo: "odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące V-VII 2014 r., VII-X i XII 2015 r., I 2016 r., II-XII 2017 r., II-VII 2018 r.", - w miejscu oznaczenia przedmiotu sprawy odnośnie M. M., zamiast błędnie wskazanego: "w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za II kwartał 2014 r., I-IV kwartał 2015 r., IV kwartał 2016 r., I-IV kwartał 2017 r. i I-IV kwartał 2018 r.", wpisać prawidłowo: "odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za II kwartał 2014 r., I-IV kwartał 2015 r., IV kwartał 2016 r., I-IV kwartał 2017 r. i I-II kwartał 2018 r.", 2) sprostować oczywistą omyłkę pisarską w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2024 r. (sygn. akt. I FSK 1273/20), w zdaniu pierwszym (akapit pierwszy), w miejscu oznaczenia przedmiotu spraw w zakresie jak wyżej, 3) sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Kr 1060/19) w miejscu oznaczenia przedmiotu spraw w zakresie jak wyżej.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne