08.07.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 8 lipca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.317.2024.1.AS

Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części od wydatków poniesionych przy realizacji Inwestycji.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług – jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 czerwca 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z 7 czerwca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części od wydatków poniesionych przy realizacji Inwestycji.

Uzupełnili go Państwo pismem z 4 lipca 2024 r. (wpływ 4 lipca 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zwanym dalej jako podatek VAT.

Gmina realizuje projekt pn.: (…) (dalej „Projekt”, „Inwestycja”). Przedmiotem Projektu jest budowa i rozbudowa w Gminie sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców. Projekt jest dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach poddziałania dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Wydatki związane z realizacją zadania są dokumentowane przez wykonawców, wystawionymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami podatku VAT naliczonego.

Realizacja ww. zadania inwestycyjnego należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721.

Po zakończeniu Inwestycji wodociąg będzie własnością Gminy, dostępnym do korzystania dla mieszkańców Gminy. Gmina nie będzie osiągać żadnych przychodów z korzystania z wodociągu. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją inwestycji nie będą wykorzystywane przez gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina nie będzie z tego tytułu osiągać żadnych dochodów. Nowo wybudowana infrastruktura wodociągowa będzie środkiem trwałym Gminy i amortyzacja tych środków będzie naliczana w księgach rachunkowych Gminy.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne