05.07.2024 Obrót gospodarczy

Postanowienie NSA z dnia 5 lipca 2024 r., sygn. I GZ 196/24

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Henryk Wach po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2024 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia W. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2023 r., sygn. akt V SA/Wa 1610/23 w zakresie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi W. B. na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z dnia [...] maja 2023 r. nr [...] przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności ekologicznych postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 6 października 2023 r., sygn. akt V SA/Wa 1610/23 odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w Warszawie z [...] maja 2023 r. nr [...] przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności ekologicznych.

Sąd I instancji stwierdził, że we wniosku o wstrzymanie wykonania ww. decyzji W. B. (dalej: "skarżący") nie uprawdopodobnił niebezpieczeństwa wystąpienia znacznej szkody. Nie wykazał również argumentów przemawiających za tym, że wykonanie decyzji mogłoby rodzić niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp