05.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.206.2024.3.IM

Opodatkowanie otrzymanych z gminy środków finansowych dla JDG na wyremontowanie lokalu, zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 5 marca 2024 r. wpłynął Pani wniosek z 5 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – pismami z: 10 maja 2024 r. (wpływ 10 maja 2024 r.) oraz 1 czerwca 2024 r. (wpływ 1 czerwca 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w roku 2023 z własnych środków wyremontowała lokal użytkowy należący do gminy. Posiada faktury imienne dotyczące poniesionych kosztów z okresu kwiecień – lipiec 2023.

Remont lokalu związany był z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej, która to faktycznie została otwarta w roku 2024 w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Siedzibą JDG jest właśnie ten lokal użytkowy. JDG korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Gmina refunduje 50% poniesionych nakładów i w tym celu JDG wystawiła fakturę o treści: „Refundacja poniesionych nakładów”.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku udzieliła Pani odpowiedzi na następujące pytania:

Na podstawie jakiej umowy i/lub jakich umów remontowała Pani opisany we wniosku lokal użytkowy oraz obecnie wykorzystuje Pani ten lokal w prowadzonej działalności gospodarczej (np. umowa użyczenia, umowa najmu, umowa dzierżawy, inna – jaka), jakie dokładnie są ustalenia tej umowy/tych umów, a także kiedy ta umowa/te umowy została (-y) zawarta (-e)?

Umowa najmu została zawarta w dniu 2022-09-01 z datą obowiązywania do 2029-08-31. Umowa dot. wykorzystywania lokalu użytkowego na cele prowadzenia działalności usługowo-handlowej. Z umowy wynika, że najemca może poczynić ulepszenia we wskazanym lokalu, a jeśli taka sytuacja zaistnieje, to wynajmujący dokona na rzecz najemcy refundacji z tytułu tych ulepszeń (zwrot 50% wartości ulepszeń w kwocie netto).

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne