29.03.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.70.2024.1.KAK

Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 stycznia 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z 30 stycznia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków na realizację inwestycji „…”.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W związku z błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisem stanu faktycznego wnosimy o ponowne wydanie interpretacji indywidualnej. (Dotyczy Interpretacji indywidualnej numer 0113-KDIPT1-2.4012.361.2019.2.PRP wydanej dnia 05 sierpnia 2019r.)

Gmina … na mocy umowy nr … z dnia 29 września 2017 roku realizowała projekt pod nazwą „…”. W ramach projektu Gmina otrzymała dofinansowanie. W ramach projektu wykonano prace termomodernizacyjne w budynkach objętych projektem. W szczególności: docieplenie ścian, stropodachów, dachów, stropów nad piwnicą, podłogi w piwnicach, stropu pod poddaszem, podłogi na gruncie, stropu zewnętrznego, wymiana okien, drzwi, zastosowano nawiewniki okienne, dokonano modernizacji instalacji CWU, wymieniono instalację C.O., grzejniki oraz zastosowano zawory termostatyczne, wymieniono źródła ciepła na kocioł opalany biomasą i gaz, wymieniono izolację na przewodach rozprowadzających, zamontowano oświetlenie LED, zamontowano 1 instalację PV.

Budynki …oraz … nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podatek VAT od towarów i usług nabytych w ramach projektu dotyczący budynków … oraz … został oznaczony jako wydatek kwalifikowalny w projekcie. Gmina … nie ma możliwości odliczenia podatku od zakupionych towarów i usług dotyczących wydatków na ww. inwestycje w zakresie kosztów przyporządkowanych do budynków … oraz …Natomiast budynek … jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych, zwolnionych jak również niepodlegających opodatkowaniu VAT. W części budynku … znajdują się pomieszczenia przeznaczone na wynajem (m.in. ośrodek zdrowia, zakład fryzjerski), które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz pomieszczenia przeznaczone na lokale mieszkalne oznaczone jako sprzedaż zwolniona. W budynku wydzielona jest również część pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym, czyli służą również do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Budynek … po wykonaniu ww. inwestycji będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych od podatku VAT. Będzie służył również do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (działalność statutowa). Podatek VAT od towarów i usług nabytych w ramach projektu dotyczący budynku … został oznaczony w części jako wydatek niekwalifikowalny w projekcie (proporcjonalnie do powierzchni użytkowej zajmowanej przez ośrodek zdrowia, zakład fryzjerski oraz lokale mieszkalne), natomiast w pozostałej części jako wydatek kwalifikowalny.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne