05.12.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.411.2023.2.BZ

Skutki podatkowe w zakresie zawarcia umowy pożyczki.

 Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

11 października 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 10 października 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umów pożyczek. Treść wniosku jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będąca stroną postępowania:

X Spółka Akcyjna.

NIP: (…)

2) Zainteresowany niebędąca stroną postępowania:

Y Sp. z o.o

NIP: (…)

Opis stanu faktycznego

X S.A. (dalej: „Pożyczkodawca”, „Zainteresowany 1”) jest polską spółką kapitałową, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym. Pożyczkodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży wyposażenia łazienek do klientów detalicznych oraz biznesowych.

Y Sp. z o.o. (dalej: „Pożyczkobiorca”, „Zainteresowany 2”) jest polską spółką kapitałową, zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług czynny. Działalność Pożyczkobiorcy skupiona jest przede wszystkim na działalności holdingowej. Strony (Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca) zawrą umowę pożyczki pod polskim prawem, przy czym Pożyczkodawca nie wyklucza udzielania kolejnych pożyczek na rzecz Zainteresowanego 2 w przyszłości (dalej łącznie: „Pożyczka”). W każdym wypadku, zawarcie umowy Pożyczki następować będzie na terytorium Polski. Środki finansowe będące przedmiotem Pożyczki również znajdować się będą na terytorium Polski. Przelew kwoty Pożyczki dokonywany będzie pomiędzy rachunkami bankowymi znajdującymi się na terytorium Polski. Pożyczkodawca nie jest i nie będzie udziałowcem Pożyczkobiorcy na dzień udzielenia Pożyczki. Zainteresowany 2 jest akcjonariuszem Pożyczkodawcy. W każdym wypadku, Pożyczka zostanie zawarta na uzgodniony okres i będzie oprocentowana, tj. w zamian za udostępnioną kwotę Pożyczki, Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Pożyczkodawcy w postaci odsetek. Wynagrodzenie otrzymywane z tytułu udzielonej Pożyczki (odsetki) zaliczane będzie do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Spłata kapitału i odsetek może następować w ramach potrącenia wzajemnych zobowiązań pomiędzy Pożyczkobiorcą i Pożyczkodawcą.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne