17.11.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.748.2023.2.MG

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części od towarów i usług nabytych, w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług, zgodnie z którym nie przysługuje Państwu odliczenie podatku VAT od zakupionego sprzętu medycznego i usług w ramach realizowanego projektu, jestprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 października 2023 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części od towarów i usług nabytych, w związku z realizacją projektu pn. (...)”.

Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 9 listopada 2023r. (wpływ 9 listopada 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Szpital (...)Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jako beneficjent środków unijnych uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 realizuje projekt pod nazwą „(...)”.

Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie jakości opieki medycznej w Szpitalu (...) w celu podjęcia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego do (...)(...) ((...)).

Celami szczegółowymi są:

-zwiększenie wykrywalności i zmniejszenie śmiertelności m.in. u dzieci przy wczesnej diagnostyce,

-podjęcie specjalistycznego leczenia pacjentów,

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne