Artykuł aktualny na dzień 16-06-2024
15.11.2023 Podatki

Zmiany interpretacji podatkowych – podsumowanie 2023 roku

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) może z urzędu (czyli z własnej inicjatywy) zmienić wydaną wcześniej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) interpretację indywidualną. Dzieje się tak, jeśli stwierdził jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szef KAS nie jest w tym zakresie związany żadnym terminem, czyli ma możliwość zmiany interpretacji indywidualnej w każdym czasie. Również Dyrektor KIS może zmienić wydane przez siebie interpretacje indywidualne. 

I. VAT

UWAGA! Zmiana opublikowana 1 lutego 2023 r.

  1. Opodatkowanie VAT kar umownych naliczanych przez spółkę za jednostronne rozwiązanie umowy z winy klienta 

Kary umowne naliczane za jednostronne rozwiązanie umowy z winy klienta są opodatkowane VAT i powinny być dokumentowane fakturą. Takie stanowisko zajął Szef KAS w interpretacji zmieniającej opublikowanej 1 lutego 2023 r. 

Stan faktyczny

Podatnik jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, świadczącym na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (dalej jako: klienci) usługi telekomunikacyjne. Podatnik standardowo zawiera z klientami umowy na czas określony 18 miesięcy.

Spółka przyznaje ulgę stanowiącą obniżkę ceny usług telekomunikacyjnych w stosunku do cen cennikowych tym klientom, z którymi zawierane są umowy na czas określony. Klient obowiązany jest zapłacić spółce karę umowną w przypadku rozwiązania takiej umowy przez klienta lub z jego winy przed upływem terminu ustalonego w umowie.

Problem sprowadzał się do ustalenia, czy opisane kary umowne podlegają opodatkowaniu VAT oraz czy w związku z tym spółka obowiązana jest do wystawiania faktur?

Stanowisko fiskusa

Pierwotnie w interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS uznał, że w opisanej sytuacji nie dochodzi do świadczenia usług opodatkowanych VAT, a spółka nie ma obowiązku dokumentować kar umownych fakturami VAT.

Szef KAS zmienił tę interpretację, uznając, że:

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty