Porada aktualna na dzień 16-06-2024
31.01.2023 Podatki

Czy wyrównanie wysokości odpisów wpłacone na rachunek ZFŚS stanowi koszt podatkowy

PROBLEM

W spółce z o.o. do 31 stycznia 2023 r. obowiązywał Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (dalej: ZUZP). Na mocy protokołu dodatkowego do ZUZP z maja 2020 r. do ZUZP wprowadzono postanowienie o funkcjonowaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS), a następnie o niedokonywaniu odpisu za 2020 r. i zwiększeniu w latach 2021–2023 odpisów o 1/3 wartości niewpłaconego odpisu za 2020 r. naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień 31 grudnia 2020 r. – w każdym z tych lat w terminach określonych w przepisach prawa. Dodatkowo na mocy protokołu dodatkowego do ZUZP z maja 2022 r. do ZUZP wprowadzono postanowienie, iż w 2022 r. wysokość odpisu wyniesie równowartość 2/3 kwoty odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz o zwiększeniu w 2023 r. odpisu o równowartość 1/3 odpisu za 2022 r. naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w 2021 r. Obecnie spółka planuje wyrównać w całości wpłaty na rachunek ZFSŚ za lata 2021–2023 w formie jednorazowej wpłaty. Czy kwota wpłacona na rachunek ZFŚS w wysokości wyrównania odpisu będzie stanowiła koszt podatkowy?

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty