do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 12/2021, data dodania: 10.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Kiedy zaniechana inwestycja może być uznana za koszt podatkowy

PROBLEM

Spółka z o.o. zamierzała zrealizować inwestycję dotycząca budowy nowej siedziby (budynek biurowy). W ramach tego projektu poniosła wydatki na wykonanie prac projektowych, opracowanie dokumentacji, wykonanie digitalizacji map, opłaty za pozwolenie budowlane. Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną podjęła decyzję o zaniechaniu tej inwestycji. Kiedy wydatki związane z zaniechaną inwestycją powinny być uznane za koszty uzyskania przychodów?

RADA

Wydatki związane z zaniechaną inwestycją stanowią koszty uzyskania przychodów spółki. Powinny być one uznane za koszty uzyskania przychodów w dacie sporządzenia protokołu likwidacji zaniechanej inwestycji oraz jej wykreślenia z ewidencji księgowej.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonej działalności podatnicy podejmują zadania inwestycyjne związane m.in. z wytworzeniem środków trwałych. W toku prowadzonej inwestycji może również dojść do jej zaniechania. Z zaniechaniem inwestycji mamy do czynienia wówczas, gdy podatnik nie podejmuje kolejnych czynności związanych z prowadzonym procesem inwestycyjnym, pomimo że nie został on zakończony. Innymi słowy, jest to brak działania, zaprzestanie dokonywania następnych czynności, a w konsekwencji rezygnacja z podjętych wcześniej zamierzeń i odstąpienie od inwestycji. Przy czym zaniechanie inwestycji dotyczy także rezygnacji z inwestycji na etapie wstępnych czynności związanych z planowaną inwestycją.

Wydatki ponoszone w związku z inwestycją nie podlegają bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów podatkowych. Powiększają one wartość inwestycji, tj. wartość początkową środka trwałego, który powstanie (zostanie wytworzony) po zakończeniu inwestycji. Wydatki poniesione na zakończone inwestycje, w wyniku których zostaną wytworzone środki trwałe, staną się, co do zasady, kosztami uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne.

Istnieje jednak możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych inwestycji, która nie została przez podatnika dokończona. Przepisy nie precyzują przy tym, na jakim etapie powinna znajdować się zaniechana inwestycja. Koszty zaniechanych inwestycji są, w myśl art. 15 ust. 4f updop, kosztem podatkowym w dacie zbycia lub likwidacji inwestycji. Ustawa o CIT nie zawiera definicji legalnej pojęcia "likwidacja inwestycji", dlatego też dokonując interpretacji przepisów dotyczących likwidacji, należy posłużyć się wykładnią językową tego pojęcia. I tak " likwidacja" oznacza m.in. zniesienie, usunięcie lub rozwiązanie czegoś (zob. https://sjp.pwn.pl).

Mając na uwadze fakt, iż zakończenie inwestycji przez spółkę ma charakter ostateczny i spełnia definicję likwidacji inwestycji, należy przyjąć, że może ona zaliczyć do kosztów podatkowych wymienione w pytaniu wydatki, tj. wydatki na wykonanie prac projektowych, opracowanie dokumentacji, wykonanie digitalizacji map, opłaty za pozwolenie budowlane. Spółka ma zatem prawo do zaliczenia nakładów na tę inwestycję do kosztów uzyskania przychodów w dacie podjęcia przez uprawniony organ spółki decyzji o definitywnym jej zakończeniu. Decyzji powinno towarzyszyć sporządzenie protokołu likwidacji zaniechanej inwestycji oraz wykreślenie jej z ewidencji księgowej. Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (zob. interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 marca 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.22.2021.1.MMU, i z 2 lipca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.175.2020.1.NL).

Zaliczenie do kosztów wydatków rzeczowych na zaniechaną inwestycję

Warto dodać, jak organy podatkowe podchodzą do sytuacji, w której podatnik dokonał wydatków rzeczowych na zaniechaną inwestycję (np. zbudował cześć budowli czy budynku) W takim przypadku, nalezy pamiętać że warunkiem uznania za koszt podatkowy jest, by efekt nakładów poniesionych na zaniechaną inwestycję nie mógł być wykorzystywany w przyszłości. Nie zawsze zatem można uznać, że podatnik jest uprawniony do podatkowego rozliczenia kosztów zaniechanej inwestycji już w momencie podjęcia decyzji o jej zaniechaniu. Takie stanowisko zajeto m.in w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 maja 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.140.2021.1.MBD

Podstawa prawna:

  • art. 15 ust. 4f ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1927

Powołane interpretacje podatkowe:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 maja 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.140.2021.1.MBD)

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 marca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.22.2021.1.MMU)

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lipca 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.175.2020.1.NL)

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, praktyk, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Sławomir Biliński

prawnik, redaktor "MONITORA księgowego", ekspert podatkowy, autor licznych publikacji z prawa podatkowego i gospodarczego

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Czytaj także:

"Czy koszty podatkowe powstaną w momencie podjęcia decyzji o zaniechaniu inwestycji - interpretacja MF" - na stronie e-wydania "Mk" - www.inforlex.pl/ewydania

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK