do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 08.12.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

SLIM VAT - zmiany od 2021 r.

27 listopada 2020 r. Sejm uchwalił projekt, który wprowadza tzw. SLIM VAT. Większość tych zmian będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem zmian dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, które wejdą w życie od 2022 r. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Projekt SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach:

 • proste fakturowanie,
 • ułatwienia dla eksporterów,
 • wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym,
 • korzyści finansowe.

Ponadto doprecyzowuje dotychczasowe rozwiązania m.in. w zakresie split payment, WIS-ów, JPK, białej listy podatników.

Zmiany w ustawie o VAT od 2021 r.

Lp.

Czego dotyczy zmiana

Na czym polega zmian

1.

Prezenty o małej wartości

 1. Zostanie podniesiony limit dla prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł.
 2. Limit dla prezentów rejestrowanych zostanie bez zmian (100 zł), ale doprecyzowano, że chodzi o kwotę netto zakupów.

2.

Faktury korygujące

 1. Posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie będzie konieczne.
 2. Podatnik rozliczy korektę VAT in minus za okres rozliczeniowy, w którym wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że:
 • z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, iż uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz
 • ustalone warunki zostały spełnione,
 • faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.
 1. Zostały uregulowane w ustawie o VAT zasady rozliczeń faktur korygujących in plus. Będzie to okres, kiedy powstała przyczyna ich wystawienia. Oznacza to, że ustawodawca postanowił uregulować w ustawie dotychczasową praktykę.

Ważne

Jeszcze przez rok (do końca 2021 r.) będzie można korzystać z dotychczasowych zasad rozliczania faktury korygujących in minus, czyli na podstawie potwierdzeń ich odbioru. Pozostanie przy starym sposobie rozliczeń będzie musiało być uzgodnione na piśmie między sprzedawcą a nabywcą, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r.

3.

Kursy walut

Będzie można stosować ten sam kurs walut dla VAT, PIT i CIT. Wybór będzie należał do podatnika, czy skorzysta z tej opcji. Podatnik nie będzie musiał informować o tym US. Gdy zdecyduje się na to rozwiązanie, będzie musiał je stosować co najmniej przez 12 miesięcy.

4.

Zaliczki eksportowe

Stawkę 0% do zaliczki eksportowej będzie można stosować pod warunkiem, że wywóz nastąpi w ciągu 6 miesięcy, a nie - jak do tej pory - 2 miesięcy.

5.

Odliczenie VAT

 1. Na odliczenie VAT będziemy mieć w sumie 4 miesiące zamiast obecnych 3 miesięcy, gdy rozliczamy się miesięcznie. Dla rozliczających się kwartalnie termin odliczenia pozostanie bez zmian.
 2. Podatnik refakturujący usługi noclegowe na inny podmiot odliczy VAT od ich zakupu.

6.

Kwartalne rozliczenie

Prawo do składania deklaracji kwartalnych utracą podatnicy dokonujący dostaw towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, a nie - jak do tej pory - dokonujący dostaw i świadczenia usług z tego załącznika. Limit sprzedaży, powyżej którego traci się prawo do rozliczeń kwartalnych, pozostał bez zmian.

7.

Split payment

 1. Z rachunku VAT będą mogły być regulowane należności celne oraz kwota podatku na rzecz przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego.
 2. Z ustawy o VAT będzie wprost wynikało, że split payment stosujemy, gdy kwota należności przekracza 15 000 zł, a gdy kwoty na fakturze są w walucie obcej, do przeliczenia stosujemy taki sam kurs jak do ustalenia podstawy opodatkowania.
 3. Zostanie wprowadzony nowy załącznik nr 15 do ustawy - zmiana polega na zastąpieniu starej PKWiU 2008 nową PKWiU 2015. Zdaniem MF zastosowanie nowej PKWiU praktycznie gwarantuje, że zakres załącznika nr 15, a więc i zakres obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności, pozostanie bez zmian. Jednocześnie zrezygnowano z wprowadzenia CN do załącznika nr 15.
 4. Nie trzeba będzie stosować split payment, gdy strony będą stosowały również potrącenia pozakodeksowe.
 5. Wprowadzona zostanie możliwość wystąpienia z wnioskiem o wypłatę z rachunku VAT przez podmiot, który nie jest podatnikiem VAT.

8.

Zwolnienie podmiotowe

 1. Zastąpienie PKWiU 2008 nową PKWiU. Zmiana nie spowoduje zmian merytorycznych.
 2. Sprzedaż zarówno części, jak i akcesoriów do samochodów i motocykli spowoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego.
 3. Sprzedaż nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego nie będzie powodowała utraty prawa do korzystania ze zwolnienia z VAT.

9.

WIS

 1. Możliwość uzyskania WIS dla towaru, który jest klasyfikowany według PKWiU.
 2. Gdy zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS będzie się pokrywał z przedmiotem toczącego się postępowania lub sprawa zostanie rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego, WIS nie będzie wydawana, co zostanie stwierdzone w postanowieniu organu wydającego WIS, na które będzie służyło zażalenie.
 3. WIS nie będzie dawała ochrony, gdy sklasyfikowane towary lub usługi będą przedmiotem nadużycia prawa, co musi potwierdzić decyzja.
 4. WIS będzie ważna przez 5 lat od jej wydania. Dla WIS wydanych do końca 2020 r. termin 5 lat będzie liczony od 1 stycznia 2021 r.

10.

Biała lista podatników

 1. Rezygnacja z publikacji numerów PESEL w wykazie.
 2. Wprowadzenie obowiązku przekazywania Szefowi KAS niektórych informacji o rachunkach nieprzekazywanych w ramach systemu STIR (ze względu na wyłączenie określone w art. 119zh Ordynacji podatkowej) w celu zamieszczenia tych informacji w wykazie.

Oprac. Joanna Dmowska

VAT 2023. Komentarz

Książka zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia wszystkie zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2023 r., a także te wchodzące w życie 1 kwietnia i 1 lipca 2023 r. Dotyczą one m.in. rozliczania VAT przez grupy VAT, zasad ewidencjonowania w JPK_V7 oraz ułatwień w rozliczeniach VAT (projekt SLIM VAT 3).

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK