Oceń INFORFK Platformę Księgowych i Kadrowych
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
kwi 25

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
14 31 1 2 3 4 5 Miesięczne sprawozdania Rb-27 za grudzień 2013 r., składane przez dysponentów części 77 6
15 7 Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w miesiącu poprzednim 8 9 10 Termin złożenia deklaracji INTRASTAT za miesiąc poprzedni (Intrastat-Przywóz, Intrastat-Wywóz) 11 12 Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za miesiąc poprzedni, składane przez urzędy skarbowe 13
16 14 15 Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za miesiąc poprzedni 16 17 Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia 18 Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za miesiąc poprzedni, składane przez izby skarbowe 19 20 Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
17 21 Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego - jako jednostki budżetowej i jako organu, za miesiąc poprzedni, składane przez jednostki budżetowe 22 Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji 23 24 25 Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za miesiąc poprzedni 26 27
18 28 Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa (oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki) 29 30 Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA) - kwiecień 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11

Baza porad

 • VAT - 26 - kto, kiedy i jak ma go poprawnie wypełnić
  00:06:32 Data 24.04.2014
  Nowość
 • CIT 2013/2014 - problemy związane z rozliczeniem proporcją
  11:34 Data 15.04.2014
 • CIT 2013/2014 - rozliczanie amortyzacji podatkowej przy zatorach płatniczych
  17:05 Data 14.04.2014
 • Jak należy rozumieć termin "poniesienia pierwszego wydatku"
  00:00:43 Data 10.04.2014
 • Czy można prowadzić jedną ewidencję przebiegu pojazdu dla VAT i podatku dochodowego
  00:00:43 Data 10.04.2014
 • Czy odliczenie VAT tylko w 50% pozbawia prawa do zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych w 100%
  00:01:02 Data 10.04.2014
 • CIT 2013/2014 - zatory płatnicze a koszty i przychody podatkowe, cz. 4
  17:47 Data 10.04.2014
 • CIT 2013/2014 - zatory płatnicze a koszty i przychody podatkowe,cz. 3
  13:48 Data 09.04.2014
 • CIT 2013/2014 - zatory płatnicze a koszty i przychody podatkowe,cz. 2
  12:39 Data 08.04.2014
 • CIT 2013/2014 - zatory płatnicze a koszty i przychody podatkowe,cz. 1
  26:22 Data 07.04.2014
 • CIT 2013/2014 - rozliczanie przychodów podatkowych, cz. 6
  18:10 Data 31.03.2014
 • CIT 2013/2014 - rozliczanie przychodów podatkowych, cz. 5
  17:38 Data 27.03.2014
 • CIT 2013/2014 - rozliczanie przychodów podatkowych, cz. 4
  16:17 Data 26.03.2014
 • CIT 2013/2014 - rozliczanie przychodów podatkowych, cz. 3
  24:40 Data 25.03.2014
 • CIT 2013/2014 - rozliczanie przychodów podatkowych, cz. 2
  17:38 Data 24.03.2014
 • CIT 2013/2014 - rozliczanie przychodów podatkowych, cz. 1
  20:42 Data 20.03.2014
 • Tworzenie informacji dla osoby ubezpieczonej
  27:48 Data 12.03.2014
 • Pobieranie danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS
  28:24 Data 11.03.2014
 • Wykaz zmian w programie PŁATNIK 9.01.001.A
  16:23 Data 10.03.2014
 • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej
  19:39 Data 07.03.2014
 • Wyłączenia z podstawy opodatkowania
  11:15 Data 07.03.2014
 • Podstawa opodatkowania w transakcjach zagranicznych
  13:13 Data 07.03.2014
 • Czynności nieodpłatne - podstawa opodatkowania
  21:30 Data 07.03.2014
 • Podstawa opodatkowania w transakcjach krajowych cz. 2
  18:38 Data 07.03.2014
 • Podstawa opodatkowania w transakcjach krajowych cz. 1
  19:13 Data 07.03.2014
 • Odliczanie VAT naliczonego - transakcje zagraniczne
  23:36 Data 06.03.2014
 • Odliczenie VAT naliczonego - błędy w fakturze
  14:58 Data 06.03.2014
 • Termin odliczenia VAT cz. 3
  19:17 Data 06.03.2014
 • Termin odliczenia VAT cz. 2
  18:56 Data 06.03.2014
 • Termin odliczenia VAT cz. 1
  20:16 Data 06.03.2014
 • Czynności niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione a prawo do odliczenia
  10:44 Data 06.03.2014
 • Źródło podatku naliczonego
  19:02 Data 06.03.2014
 • Odliczanie podatku naliczonego - zasady ogólne
  14:48 Data 06.03.2014
 • VAT od samochodów w 2014 r.
  17:33 Data 26.02.2014
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 - jak je wypełnić, cz. 2
  11:16 Data 25.02.2014
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 - jak je wypełnić, cz. 1
  08:34 Data 24.02.2014
 • Czy prowadząc działalność jednoosobowo można będzie odliczać pełny VAT od auta i paliwa
  01:18 Data 20.02.2014
 • Kiedy trzeba odebrać samochód, żeby skorzystać ze 100% odliczenia VAT
  01:23 Data 19.02.2014
 • Z czym dla użytkowników wiąże się aktualizacja Płatnika
  01:17 Data 18.02.2014
 • Jakie zmiany wprowadzono w Płatniku w wersji 9.01.001
  01:01 Data 14.02.2014
 • Czy wszystkie wydatki ponoszone na rzecz kontrahenta są wydatkami reprezentacyjnymi
  03:07 Data 07.02.2014
 • Zasady przechowywania faktur
  11:04 Data 10.02.2014
 • Faktury wewnętrzne, puste, elektroniczne, korygujące
  24:23 Data 06.02.2014
 • Terminy fakturowania, cz. 2
  20:25 Data 05.02.2014
 • Faktury uproszczone, terminy fakturowania, cz. 1
  22:17 Data 04.02.2014
 • Treść faktury
  25:17 Data 03.02.2014
 • Podatnicy zobowiązani i uprawnieni do wystawiania faktur
  7:24 Data 23.01.2014
 • Dokumentowanie odpłatnej dostawy towarów i świadczenia usług cz. 2
  14:26 Data 22.01.2014
 • Dokumentowanie odpłatnej dostawy towarów i świadczenia usług cz.1
  18:24 Data 21.01.2014
 • Definicja faktury, przepisy, czynności podlegające fakturowaniu
  16:00 Data 20.01.2014
 • Problemy z korygowaniem kosztów ze względu na zatory płatnicze - roczne rozliczenie CIT-8 za 2013 r.
  2:40 Data 17.01.2014
 • Zamknięcie roku 2013 - Koszty i przychody na przełomie roku
  15:19 Data 02.01.2014
 • Zamknięcie roku 2013 - Wycena walut obcych i różnice kursowe na przełomie roku
  21:07 Data 02.01.2014
 • Zamknięcie roku 2013 - Tworzenie rezerw
  26:04 Data 31.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 - Zdarzenia po dniu bilansowym
  12:05 Data 31.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 - Odpisy aktualizujące należności
  26:55 Data 30.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 - Odpisy aktualizujące, inwestycje wnieruchomości, środki trwałe i zapasy
  21:42 Data 30.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
  07:50 Data 27.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 - Terminy i metody inwentaryzacji
  21:28 Data 27.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 - Składanie sprawozdań do KRS i ich publikowanie
  05:36 Data 24.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podział wyniku finansowego
  18:12 Data 24.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 - Odpowiedzialność za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
  03:49 Data 23.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 - Wymogi formalne dotyczące sprawozdań finansowych
  15:51 Data 23.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – Koszty uzyskania przychodu cz. 4
  13:04 Data 20.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – Koszty uzyskania przychodu cz. 3
  22:08 Data 20.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – Koszty uzyskania przychodu cz. 2
  22:43 Data 19.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – Koszty uzyskania przychodu cz. 1
  20:04 Data 19.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – Wyłączenie wydatków z kosztów
  13:27 Data 18.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – Przychody z nieodpłatnych świadczeń
  18:52 Data 18.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – Przychody w PIT i CIT
  18:14 Data 17.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – Podatki PIT i CIT
  23:42 Data 17.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – Rozliczenie podatku naliczonego
  21:16 Data 16.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – VAT a podatek dochodowy cz. 3
  19:50 Data 16.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – VAT a podatek dochodowy cz. 2
  20:21 Data 13.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – VAT a podatek dochodowy cz .1
  23:22 Data 13.12.2013
 • Finansowanie prezentów świątecznych dla pracowników i kontrahentów
  10:41 Data 10.12.2013
 • Jak rozliczyć zakup kasy fiskalnej - instrukcja
  17:57 Data 28.11.2013
 • Jak w 2014 r. zmieni się ogólna zasada wystawiania faktur
  02:00 Data 20.11.2013
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
  13:11 Data 27.11.2013
 • Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego cz. 2
  14:37 Data 26.11.2013
 • Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego cz. 1
  13:04 Data 25.11.2013
 • Moment powstania obowiązku podatkowego – zasady ogólne cz. 2
  26:33 Data 21.11.2013
 • Moment powstania obowiązku podatkowego – zasady ogólne cz. 1
  22:16 Data 20.11.2013
 • Obowiązek podatkowy w 2014 r. - świadczenie usług
  12:57 Data 19.11.2013
 • Obowiązek podatkowy w 2014 r. – dostawa towarów, cz. 2
  17:23 Data 18.11.2013
 • Obowiązek podatkowy w 2014 r. – dostawa towarów, cz. 1
  15:06 Data 05.11.2013
 • Obowiązek podatkowy w 2014 r. - czynności opodatkowane VAT
  13:57 Data 04.11.2013
 • Praca w nadgodzinach i dniach wolnych – zasady rozliczania
  27:31 Data 23.10.2013
 • Nowe przepisy o czasie pracy – ruchomy czas pracy, cz. 2
  15:30 Data 17.10.2013
 • Świadectwo pracy. Jak je poprawnie wypełnić cz. 2
  13:33 Data 15.10.2013
 • Świadectwo pracy. Jak je poprawnie wypełnić cz. 1
  16:26 Data 14.10.2013
 • Oznaczanie towarów na paragonach - zmiany od 1 października 2013 r.
  04:11 Data 10.10.2013
 • Nowe przepisy o czasie pracy – ruchomy czas pracy, cz. 1
  22:09 Data 09.10.2013
 • Nowe przepisy o czasie pracy - harmonogramy pracy, cz. 2
  13:47 Data 08.10.2013
 • Nowe przepisy o czasie pracy - harmonogramy pracy, cz. 1
  24:37 Data 07.10.2013
 • Nowe przepisy o czasie pracy - okresy rozliczeniowe
  21:08 Data 03.10.2013
 • Nowy formularz VAT-7
  17:02 Data 04.09.2013
 • Zmiany w czasie pracy od 23 sierpnia 2013 r.
  09.30 Data 12.08.2013
 • Resort pracy o zmianach w czasie pracy w 2013 r.
  07:44 Data 21.08.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - świadczenia szczególne cz. 3
  19:44 Data 27.08.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - świadczenia szczególne cz. 2
  20:49 Data 20.08.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - świadczenia szczególne cz. 1
  22:08 Data 19.08.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - śmierć pracownika
  08:51 Data 16.08.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - składki na ZUS, FP, FGŚP, FEP
  18:00 Data 14.08.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - wartości pieniężne, koszty
  21:40 Data 07.08.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - potrącenia
  15:19 Data 06.08.2013
 • Przedawnienie wierzytelności - ulga na złe długi
  15:20 Data 05.08.2013
 • Koszty windykacji
  20:51 Data 02.08.2013
 • Windykacja twarda
  23:08 Data 01.08.2013
 • Windykacja miękka
  19:39 Data 31.07.2013
 • Kontrola wiarygodności klienta
  08:53 Data 29.07.2013
 • Cz. 4 - Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego
  20:34 Data 23.07.2013
 • Cz. 3 - Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego
  21:10 Data 22.07.2013
 • Cz. 2 - Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego
  22:27 Data 19.07.2013
 • Cz. 1 - Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego
  22:14 Data 18.07.2013
 • Rezygnacja z korzystania z urlopów macierzyńskich - zmiany
  25:08 Data 17.07.2013
 • Krąg osób objętych zmianami w urlopach macierzyńskich
  19:16 Data 16.07.2013
 • Dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski - zmiany
  18:36 Data 15.07.2013
 • Urlop macierzyński po zmianach, cz. 2
  14:50 Data 12.07.2013
 • Urlop macierzyński po zmianach, cz. 1
  16:30 Data 11.07.2013
 • Zmiany w rachunkowości dla małych firm
  01:28 Data 09.07.2013
 • Koszty pośrednie i zmiany w leasingu
  19:52 Data 08.07.2013
 • Rozliczanie kosztów w czasie, koszty bezpośrednie
  16:32 Data 05.07.2013
 • Odpisy amortyzacyjne
  19:24 Data 04.07.2013
 • Korekta kosztów cz. 4 - korekta in minus, korekta powrotna
  12:34 Data 03.07.2013
 • Korekta kosztów cz. 3 - terminy korekty, formy zapłaty
  23:52 Data 02.07.2013
 • Oczekiwania i możliwe kierunki zmian w rachunkowości sektora MSP
  02:41 Data 01.07.2013
 • Korekta kosztów cz. 2 - zaliczenie wydatków do kosztów
  20:56 Data 01.07.2013
 • Korekta kosztów cz. 1 - zatory płatnicze, termin korekty, kaucja gwarancyjna
  18:39 Data 26.06.2013
 • VAT 2013 - ulga na złe długi
  23:31 Data 17.06.2013
 • Podróże służbowe odc. 1 - Miejsce podróży i czas pracy w podróży
  19:57 Data 15.04.2013
 • Podróże służbowe odc. 2 - Delegacja a oddelegowanie
  25:02 Data 16.04.2013
 • Podróże służbowe odc. 3 - Podróże krajowe
  21:08 Data 17.04.2013
 • Podróże służbowe odc. 4 - Podróże zagraniczne
  18:45 Data 18.04.2013
 • Podróże służbowe odc. 5 - Inne niezbędne wydatki
  24:48 Data 15.05.2013
 • Podróże służbowe odc. 6 - Dojazdy
  14:58 Data 16.05.2013
 • Podróże służbowe odc. 7 - Powroty, bagaż, przerwy w podróży
  20:52 Data 17.05.2013
 • Podróże służbowe odc. 8 - Choroba w podróży, zaliczki
  28:45 Data 20.05.2013
 • Zmiany w VAT - Ulga na złe długi od 1 stycznia 2013 r.
  21:54 Data 02.05.2013
 • Korekta kosztów – zmiany 2013
  37:03 Data 15.03.2013
 • Leasing - zmiany 2013
  22:41 Data 07.03.2013
 • Ulga prorodzinna i ulga internetowa - zmiany 2013
  17:05 Data 13.03.2013
 • 50% koszty uzyskania przychodów - zmiany 2013
  17:32 Data 19.03.2013
 • Samochód w firmie w 2014 r.
 • Wszystko o amortyzacji
 • Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.
 • Zawieranie umów o pracę
 • Zwrot VAT za materiały budowlane
 • Okulary dla pracownika - problemy podatkowe
 • Zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.
 • Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie - zmiany od 17 czerwca 2013r.
 • Leasing po zmianach od 1 stycznia 2013 r.
 • Podróże służbowe od 1 marca 2013 r.
 • Kontrola zwolnień lekarskich pracowników
 • Obieg dokumentów księgowych w firmie
 • Odpowiedzialność za czynności sprawozdawczo-finansowe
 • Obliczanie wysokości świadczeń chorobowych
 • Metody amortyzacji środków trwałych
 • Środki trwałe w firmie
 • Zasiłek chorobowy dla nowego pracownika
 • Zatrudnianie zleceniobiorców
 • Składki na ZUS przedsiębiorców
 • Kontakty z urzędami - przewodnik dla małej firmy
 • Kontrola podatkowa w firmie
 • Rachunkowość w małej firmie
 • Urlopy w różnych systemach czasu pracy
 • Jak uniknąć pułapek w działalności gospodarczej
 • Dokumentacja pracownicza związana z zatrudnieniem
 • Zwolnienia od pracy
 • Pracownik na zwolnieniu lekarskim
 • Monitor Księgowego Nr 8
 • Spis treści MK Nr 8
 • Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdamisamochodowymi
 • Ustawa o rachunkowości oraz KRS Nr 8 - "Działalność deweloperska"
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT
 • Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Nr 8
 • Spis treści MPPiU Nr 8
 • Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń - 8 problemów z praktyki
 • Sporządzenie umowy powierzenia pojazdu służbowego pracownikowi
 • Biuletyn Głównego Księgowego Nr 8
  Nowość
 • Biuletyn VAT Nr 8
 • Instrukcja rozliczeń zagranicznych - VAT 2014
 • Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi - wyjaśnienia MF
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT
 • Odpowiedzialność karna skarbowa
  Nowość
 • VAT od samochodów - ewidencja i koszty uzyskania przychodów
 • VAT od samochodów służbowych od 1 kwietnia 2014 r.
 • Praca w niedziele i święta po zmianach
 • Zmiany w dofinansowaniu wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 • Składki społeczne przedsiębiorców w 2014 r.
 • Zwrot VAT za materiały budowlane w 2014 r.
 • Odliczanie podatku naliczonego w 2014 r.
 • Rozliczanie zaliczek eksportowych w 2014 r.
 • Zmiany w fakturowaniu w 2014 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.
 • Odliczenie VAT z tytułu WNT w 2014 r.
 • Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych
 • Zmiana identyfikacji towarów na paragonach
 • Kontrole zwolnień lekarskich przeprowadzane przez ZUS
 • Zasady przeprowadzania inwentaryzacji
 • Nazwy towarów na paragonach po 1 października
 • Zmiana zasad amortyzacji
 • Zmiany w czasie pracy od sierpnia 2013 r.
 • Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane
 • Oskładkowanie umów uczniów i studentów
 • Wybór biegłego rewidenta
 • Należności urlopowe pracowników
 • Budżetowanie czy ewidencja księgowa
 • Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie - nowe zasady
 • Rozliczanie kosztów reprezentacji i reklamy
 • Praca zarobkowa na macierzyńskim i wychowawczym
 • Zmiany w urlopach macierzyńskich
 • Urlopy i zasiłek macierzyński
 • Zatwierdzanie sprawozdania finansowego
 • Ustawa śmieciowa a firmy
 • Wszystko o tworzeniu ZFŚS
 • Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń z ZFŚS
 • Formularz VAT 7 cz.1
 • Formularz VAT 7 cz.2
 • Formularz VAT 7 cz.3
 • Formularz VAT 7 cz.4
 • Formularz VAT 7 cz.5
 • Formularz VAT7 cz. 6
 • Formularz VAT7 cz. 7
 • Dobrowolne ubezpieczenia chorobowe
 • Prezenty o małej wartości po pierwszym kwietnia
 • Gorące pytania - świadectwa pracy
 • Opodatkowanie materiałów reklamowych
 • Umowy na czas określony
 • Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
 • Podróże służbowe - wysokość diet, kraje docelowe, limit noclegowy
 • Wydawanie indywidualnych interpretacji przez organy...
 • Składka wypadkowa

Zobacz opinie o INFORFK

 • „Super. Oprócz wiedzy i porad. Dzięki InforOrganizer ograniczyłem palenie. Obecnie palę...”

  ANMA

 • „Jak dla mnie baaaaardzo przydatny. Cieszę się, że ktoś wpadł na taki pomysł. :)”

  Jolka

 • „bardzo przejrzysty i profesjonalny serwis, dla mnie super”

  Anna

 • „Jestem bardzo zadowolona. Teraz zawsze mam informacje na bieżąco.”

  Iwona

 • „jest bardzo dobrze wszystko ukazane i na czasie”

  marchewka

 • „Fajna sprawa, dużo wiadomości i można zawsze coś pożytecznego mieć pod ręka, to dbanie...”

  maciej

 • „Dziękuje za dokładne informacje :)”

  Beata

 • „Dziękuję za rzetelne i przydatne informacje - poleciłam inforganizer wielu moim koleżankom i...”

  Iwona

 • „Bardzo pomocny w codziennym zabieganiu, informacje przedstawiane w sposób przejrzysty i...”

  Zuzka

 • „Bardzo pomocny w pracy, zwłaszcza aktualności, nie trzeba przekopywać się przez sterty zmian...”

  Anna

 • „Bardzo dobry produkt i naprawdę pomocny dla księgowego”

  Krystyna

 • „Super Aplikacja !!! Kalendarz jest naprawdę bardzo przydatny”

  Marcin

 • „Super, super, takiego informatora szukałam od dawna. Jest przejrzysty, rewelacyjny dla...”

  Lila

 • „Zdecydowanie przydatny program. Zachęca do aktualizowania swojej wiedzy i dba o zapominalskich.”

  Marta

 • „Bardzo przydatny w codziennej pracy. Korzystając z niego nie sposób "przegapić" istotne zmiany...”

  Barbara

 • „Bardzo fajne i funkcjonalne narzędzie dla księgowych i nie tylko:)”

  W:-)

 • „Od wielu lat współpracuje z wydawnictwem Infor. Program INFORK to strzał w dziesiątkę ! Jest...”

  Ewa_TAX

 • „Sprytnie to zrobione, czytelnie, ładnie i zawiera wszystko co potrzeba .”

  Renata

 • „Teoretycznie wszystko to wiesz ale miło jest w przerwie na śniadanie/kawie przypomnieć coś...”

  wszystowiedząca

 • „Bardzo przydatny, całkowicie wystarczający informator dla księgowych”

  Gość

 • „super organizer, bez skakania po stronach.Wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu.”

  Celina

 • „Podoba mi się ta forma informowania o bieżących aktualnościach i zmianach.”

  MAŁGORZATA

 • „Podejrzałam pasek INFOR'u na pulpicie koleżanki i od razu zainstalowałam. Korzystam z niego...”

  Ewa

 • „Doskonały produkt na co dzień pomocny w pracy księgowego i ułatwiający samokształcenie.”

  wieslaw

 • „Pomocne i pozytywnie oceniane przeze mnie narzędzie w codziennej pracy zarówno w księgowości...”

  dorotapr

 • „Super produkt. Każda profesjonalna księgowa powinna mieć INFORFK w zasięgu ręki.”

  Gość

 • „Korzystałam z platformy jeszcze pod nazwą "prawo przedsiębiorcy" a nawet wcześniej, ale już...”

  Małgorzata

 • „Infororganizer - super, korzystam codziennie. Najważniejsze zmiany zawsze są zaakcentowane i...”

  Wiol@

 • „bardzo obszerna informacja na wybrane zagadnienia, które mnie interesowały”

  alicja

 • „świetne dlaczego dopiero teraz”

  bogdan

 • „Bogata i aktualna baza ułatwiająca wyszukiwanie tematyczne informacji, a do tego INFORORGANIZER...”

  Ela

 • „Bardzo dobrze oceniam komentarze dotyczące ustaw zarówno w prawie pracy jak i podatkowym”

  Alina

 • „codziennie z nim pracuję i jestem zadowolona”

  kasia

 • „Jestem bardzo zadowolona z INFORorganizera, codziennie z niego korzystam, niczego nie przegapiam.”

  Barbara

 • „Przejrzysta szata graficzna ułatwiająca wyszukiwanie tematyczne potrzebnych informacji....”

  Ag..

 • „Zawiera dużo ważnych informacji, przepisów, a co najcenniejsze porad.”

  Rena

 • „Merytorycznie bez zastrzeżeń. Zachowana aktualność informacji. Może przydałoby się...”

  ZbychD

 • „Produkt przydatny szczególnie w mniejszych firmach, których nie stać na zatrudnienie sztabu...”

  Mieczyslaw

 • „Bardzo przydatny. Aktualne informacje - bardzo przydatne w pracy. Super pomysł.”

  zanbo1

 • „To jest to nareszcie wszystko w jednym miejscu.”

  IrenaW

 • „Bardzo użyteczny, bieżące i aktualne zmiany w podatkach, podpowiedzi i przypomnienia...”

  Dorota

 • „Bardzo pomocny, czytelny i podaje aktualne informacje, które zawierają wszystko co ważne.”

  Grażyna Z.

 • „super informacje, nie tylko niezbędne w pracy, ale także po to żeby być na bieżąco w...”

  Ewa

 • „...praktyczna, zmyślna, potrzebna, - pozdrawiam”

  Jerzy

 • „Jest bardzo pomocny i czytelny. Podaje aktualne informacje a artykuły choć krótkie zawierają...”

  Katarzyna

 • „Bardzo czytelny, komunikatywny, niezmiernie pomocny w pracy”

  Grażyna

 • „Bardzo użyteczny, bieżące i aktualne zmiany w podatkach, podpowiedzi i przypomnienia terminów”

  Benia

 • „Są tu artykuły, które pomagają w pracy, napisane w sposób dostępny i krótki super”

  Ren

 • „Fachowe, przydatne, przyjazne narzędzie. Dziękuję i polecam wszystkim zainteresowanym. Barbara”

  Barbara

 • „Rozglądam się od paru dni, porównuje z innymi stronami wydaje mi się ,że jest super.”

  olkap

 • „+++ Sporo przydatnych informacji w jednym miejscu.”

  Piotr

 • „Korzystałam już przez dwa lata wstecz i bardzo byłam zadowolona z wiadomości w niej...”

  Barbara

 • „..jest to bardzo pomocne narzędzie i nie tylko dla osób prowadzących działalność...”

  tadeusz

 • „polecam...bieżące informacje...kalendarz z ważnymi terminami...warto korzystać”

  Aga

 • „INFORFK jest super organizerem w księgowości, żadna księgowa nie myślała że w ciągu dnia...”

  MARIA

 • „Fajne i bardzo przydatne narzędzie. Polecam każdemu kto ma do czynienia z księgowością i...”

  Robert

 • „Fantastyczne narzędzie. Doceniam to, że mnie pilnuje głosowo w terminach i godzinach...”

  Alina

 • „Bardzo przydatna, podpowiedzi dnia super zawsze pod ręką.”

  bernadeta

 • „Takie informacje są super. Jestem zachwycona, pomoc bardzo duża”

  Małgośka

 • „Bardzo dobrze mieć taką podręczną ściągę - brakuje mi tylko linków do pokrewnych...”

  Leo

 • „PLATFORMA KSIĘGOWYCH INFOREK - jest bardzo przydatna nie tyko księgowym ale wszystkim...”

  kgalazka

 • „BARDZO dobre informacje - w niepewnych problemach ułatwiają życie.”

  EWA M.

 • „super produkt, pomaga w życiu przedsiębiorcy, fachowo i w prosty sposób napisane artykuły....”

  gosik

 • „rewelacyjna baza wiadomości - szkoda że mam abonament na innej platformie w tym roku - w...”

  alfa

 • „Platforma jest bardzo czytelna i wszystkie informacje pokazuje na bieżąco co jest bardzo...”

  Mała księgowa

 • „Podoba mi się ten portal. Można tu znaleźć wszystkie potrzebne informacje.”

  MegKo

 • „Wspaniała sprawa, wreszcie powstała platforma nowoczesna, prosta i bardzo przydatna dla...”

  Agnieszka

 • „PLATFORMA KSIĘGOWYCH spełnia moje oczekiwania odnośnie bieżących informacji niezbędnych do...”

  Bożena

 • „bardzo przydatne narzędzie w pracy księgowego. Dziękuję za tą platformę bo nie tylko...”

  Halina

 • „Jestem wdzięczna....Platforma nie tylko radzi...ale i pilnuje, przypomina...to taka Zocha...”

 • „Nie jestem profesjonalnym ksiegowym, ale ilość aktualnych informacji o zmianach w prawie -...”

 • „Bardzo dobrze prowadzony portal dla Księgowych . Ogromny zasób wiedzy, bardzo dobrze...”

  BARBARA

 • „Czekałam na to. Bardzo przydatny poradnik w pracy księgowego. Pozdrawiam”

 • „Jak dla mnie super. Na bieżąco można rozwiązywać problemy z jakimi styka się księgowa na...”

  Beata Chwiałkowska

 • „Bardzo wygodna z profesjonalnym dostepem do bieżących przepisów. Polecam!!!”

 • „Ogromna i bardzo przydatna baza wiedzy!!”

  Aleksandra

 • „Czytelny przypominacz, zawiera istotne informacje. Przyjemna funkcja, to zajawki w kwestiach, w...”

  H.Chrzanowska

 • „Najbardziej przejrzysta i rzetelna informacja z dostępnych przez internet”

  Ewa

 • „W okresie trwających i zapowiadających zmian Platforma Księgowych jest nieoceniona. Bieżące...”

 • „super pomocnik dla księgowych i nie tylko. Pozwala sprawnie i szybko wyjaśnić ewentualne...”

  papryczka habanero

 • „jestem zadowolona, wszytko poukładane rzeczowo, nie tracę czasu na poszukiwania, a...”

 • „od początku istnienia INFOR (przez wiele lat byłem prenumeratorem Monitora Księgowego,...”

  Doradca Podatkowy, nr wpisu 03768

Co możemy dla Ciebie zmienić w INFORFK?