Oceń INFORFK Platformę Księgowych i Kadrowych
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...

Porada dnia

2014-09-23

Postanowienia regulaminu pracy nie mogą być przeszkodą w dyscyplinarnym zwolnieniu pracownika

Wielokrotne, nieusprawiedliwione i samowolne opuszczenie stanowiska pracy przez pracownika może być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, nawet jeśli regulamin pracy...

Baza porad

 • CIT i PIT w 2014 r.: VAT a koszty podatkowe – samochody cz. 2
  25:26 Data 23.09.2014
  Nowość
 • CIT i PIT w 2014 r.: VAT a koszty podatkowe – samochody cz. 1
  13:19 Data 22.09.2014
  Nowość
 • CIT i PIT w 2014 r.: Pomyłka w stawce VAT – korekta
  07:19 Data 19.09.2014
 • CIT i PIT w 2014 r.: Przychody ze świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych
  28:17 Data 18.09.2014
 • CIT i PIT w 2014 r.: Rozpoznawanie przychodu przy zbyciu prawa
  19:15 Data 17.09.2014
 • CIT i PIT w 2014 r.: Moment powstania przychodu przy biletach i voucherach
  18:16 Data 16.09.2014
 • CIT i PIT w 2014 r.: Wpływ zmian w VAT na podatki dochodowe
  19:16 Data 15.09.2014
 • MF o nieodpłatnych świadczeniach pracowniczych
  05:37 Data 04.09.2014
 • Jak się sprawdziły przepisy przejściowe w VAT i jakie są konsekwencje ich braku
  02:04 Data 22.08.2014
 • Pułapki samochodowe a VAT
  02:03 Data 20.08.2014
 • Czy interpretacje przepisów VAT korzystne dla sprzedawców mogą przysporzyć...
  01:48 Data 18.08.2014
 • Czy podatnik może zaliczyć do kosztów stratę z tytułu nakładów na wynajmowany...
  02:41 Data 08.08.2014
 • Jak dokonać korekty przychodów, jeżeli sprzedawca uznał reklamację nabywcy
  01:46 Data 07.08.2014
 • Czy nabycie środka trwałego na kredyt powoduje obowiązek stosowania przepisów...
  00:46 Data 06.08.2014
 • Bieżące problemy w VAT w 2014: VAT od samochodów
  28:04 Data 04.08.2014
 • Bieżące problemy w VAT w 2014: Odliczenie przy WNT, błędy w fakturze a...
  22:43 Data 01.08.2014
 • Bieżące problemy w VAT w 2014: Korekty w VAT, dostawa towarów używanych,...
  25:50 Data 31.07.2014
 • Bieżące problemy w VAT w 2014: Odwrotne obciążenie VAT,podstawa opodatkowania
  19:13 Data 30.07.2014
 • Bieżące problemy w VAT w 2014: Obowiązek podatkowy
  21:51 Data 29.07.2014
 • Bieżące problemy w VAT w 2014: Czynności nieodpłatne
  18:25 Data 28.07.2014
 • Prawo pracy i ubezpieczeń 2013/2014: Rozliczanie składek ZUS za osoby na...
  19:52 Data 09.07.2014
 • Prawo pracy i ubezpieczeń 2013/2014: Zasiłek macierzyński
  15:54 Data 08.07.2014
 • Prawo pracy i ubezpieczeń 2013/2014: Ustawa antykryzysowa
  15:46 Data 07.07.2014
 • Prawo pracy i ubezpieczeń 2013/2014: Czas pracy po zmianach cz. 2
  14:58 Data 04.07.2014
 • Prawo pracy i ubezpieczeń 2013/2014: Czas pracy po zmianach cz. 1
  21:06 Data 03.07.2014
 • Prawo pracy i ubezpieczeń 2013/2014: Uprawnienie rodzicielskie – urlopy...
  21:32 Data 02.07.2014
 • Prawo pracy i ubezpieczeń 2013/2014: Zmiany w urlopach wychowawczych
  23:48 Data 01.07.2014
 • Ile maksymalnie mogą wynosić tzw. widełki w ruchomym czasie pracy
  00:58 Data 24.06.2014
 • Czy w razie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego przysługuje wyrównanie zasiłku
  01:06 Data 23.06.2014
 • Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS: Wynagrodzenie wyegzekwowane przez...
  19:47 Data 17.06.2014
 • Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS: Korekta dokumentów ZUS - urlop bezpłatny
  23:41 Data 16.06.2014
 • Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS: Rozliczenie składek za okres choroby...
  19:54 Data 13.06.2014
 • Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS: Przekroczenie rocznej podstawy...
  17:41 Data 12.06.2014
 • Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS: Dokumenty rozliczeniowe składane do ZUS
  16:01 Data 11.06.2014
 • Rozliczanie składek za osoby pobierające zasiłki macierzyńskie i przebywające...
  32:40 Data 10.06.2014
 • Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS: Zgłoszenie do ubezpieczeń
  16:24 Data 09.06.2014
 • Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS: Rodzaje dokumentów ZUS
  20:24 Data 06.06.2014
 • Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS: Podleganie ubezpieczeniom społecznym...
  22:20 Data 05.06.2014
 • Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS: Podleganie ubezpieczeniom społecznym...
  23:56 Data 04.06.2014
 • Ewidencja przebiegu pojazdu VAT, gdy samochód użytkuje inna osoba niż...
  00:05:04 Data 20.05.2014
 • Ewidencja przebiegu pojazdu VAT - jak ją prowadzić
  00:05:37 Data 19.05.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Świadectwo pracy
  28:13 Data 22.05.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Ewidencja wynagrodzenia
  08:59 Data 21.05.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Dokumentacja czasu pracy, dokumentacja...
  22:02 Data 20.05.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Pracownik – część C akt osobowych
  18:14 Data 19.05.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Pracownik – część B akt osobowych cz. 4
  20:49 Data 16.05.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Pracownik – część B akt osobowych cz. 3
  15:51 Data 15.05.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Pracownik – część B akt osobowych cz. 2
  23:16 Data 14.05.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Pracownik – część B akt osobowych cz. 1
  25:17 Data 13.05.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Kandydat do pracy – jakich danych może...
  17:38 Data 12.05.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Kandydat do pracy – jakich danych może...
  24:25 Data 09.05.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Kandydat do pracy – jakich danych może...
  13:11 Data 08.05.2014
 • Jak powinna wyglądać korekta dokumentów, gdy ZUS uznał umowę odzieło za umowę...
  01:26 Data 29.04.2014
 • Jak złożyć korektę dokumentów za pracownika przywróconego do pracy
  01:36 Data 28.04.2014
 • VAT - 26 - kto, kiedy i jak ma go poprawnie wypełnić
  00:06:32 Data 24.04.2014
 • CIT 2013/2014 - problemy związane z rozliczeniem proporcją
  11:34 Data 15.04.2014
 • CIT 2013/2014 - rozliczanie amortyzacji podatkowej przy zatorach płatniczych
  17:05 Data 14.04.2014
 • Jak należy rozumieć termin "poniesienia pierwszego wydatku"
  00:00:43 Data 10.04.2014
 • Czy można prowadzić jedną ewidencję przebiegu pojazdu dla VAT i podatku...
  00:00:43 Data 10.04.2014
 • Czy odliczenie VAT tylko w 50% pozbawia prawa do zaliczenia do kosztów...
  00:01:02 Data 10.04.2014
 • CIT 2013/2014 - zatory płatnicze a koszty i przychody podatkowe, cz. 4
  17:47 Data 10.04.2014
 • CIT 2013/2014 - zatory płatnicze a koszty i przychody podatkowe,cz. 3
  13:48 Data 09.04.2014
 • CIT 2013/2014 - zatory płatnicze a koszty i przychody podatkowe,cz. 2
  12:39 Data 08.04.2014
 • CIT 2013/2014 - zatory płatnicze a koszty i przychody podatkowe,cz. 1
  26:22 Data 07.04.2014
 • CIT 2013/2014 - rozliczanie przychodów podatkowych, cz. 6
  18:10 Data 31.03.2014
 • CIT 2013/2014 - rozliczanie przychodów podatkowych, cz. 5
  17:38 Data 27.03.2014
 • CIT 2013/2014 - rozliczanie przychodów podatkowych, cz. 4
  16:17 Data 26.03.2014
 • CIT 2013/2014 - rozliczanie przychodów podatkowych, cz. 3
  24:40 Data 25.03.2014
 • CIT 2013/2014 - rozliczanie przychodów podatkowych, cz. 2
  17:38 Data 24.03.2014
 • CIT 2013/2014 - rozliczanie przychodów podatkowych, cz. 1
  20:42 Data 20.03.2014
 • Tworzenie informacji dla osoby ubezpieczonej
  27:48 Data 12.03.2014
 • Pobieranie danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS
  28:24 Data 11.03.2014
 • Wykaz zmian w programie PŁATNIK 9.01.001.A
  16:23 Data 10.03.2014
 • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej
  19:39 Data 07.03.2014
 • Wyłączenia z podstawy opodatkowania
  11:15 Data 07.03.2014
 • Podstawa opodatkowania w transakcjach zagranicznych
  13:13 Data 07.03.2014
 • Czynności nieodpłatne - podstawa opodatkowania
  21:30 Data 07.03.2014
 • Podstawa opodatkowania w transakcjach krajowych cz. 2
  18:38 Data 07.03.2014
 • Podstawa opodatkowania w transakcjach krajowych cz. 1
  19:13 Data 07.03.2014
 • Odliczanie VAT naliczonego - transakcje zagraniczne
  23:36 Data 06.03.2014
 • Odliczenie VAT naliczonego - błędy w fakturze
  14:58 Data 06.03.2014
 • Termin odliczenia VAT cz. 3
  19:17 Data 06.03.2014
 • Termin odliczenia VAT cz. 2
  18:56 Data 06.03.2014
 • Termin odliczenia VAT cz. 1
  20:16 Data 06.03.2014
 • Czynności niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione a prawo do odliczenia
  10:44 Data 06.03.2014
 • Źródło podatku naliczonego
  19:02 Data 06.03.2014
 • Odliczanie podatku naliczonego - zasady ogólne
  14:48 Data 06.03.2014
 • VAT od samochodów w 2014 r.
  17:33 Data 26.02.2014
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 - jak je wypełnić, cz. 2
  11:16 Data 25.02.2014
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 - jak je wypełnić, cz. 1
  08:34 Data 24.02.2014
 • Czy prowadząc działalność jednoosobowo można będzie odliczać pełny VAT od...
  01:18 Data 20.02.2014
 • Kiedy trzeba odebrać samochód, żeby skorzystać ze 100% odliczenia VAT
  01:23 Data 19.02.2014
 • Z czym dla użytkowników wiąże się aktualizacja Płatnika
  01:17 Data 18.02.2014
 • Jakie zmiany wprowadzono w Płatniku w wersji 9.01.001
  01:01 Data 14.02.2014
 • Czy wszystkie wydatki ponoszone na rzecz kontrahenta są wydatkami...
  03:07 Data 07.02.2014
 • Zasady przechowywania faktur
  11:04 Data 10.02.2014
 • Faktury wewnętrzne, puste, elektroniczne, korygujące
  24:23 Data 06.02.2014
 • Terminy fakturowania, cz. 2
  20:25 Data 05.02.2014
 • Faktury uproszczone, terminy fakturowania, cz. 1
  22:17 Data 04.02.2014
 • Treść faktury
  25:17 Data 03.02.2014
 • Podatnicy zobowiązani i uprawnieni do wystawiania faktur
  7:24 Data 23.01.2014
 • Dokumentowanie odpłatnej dostawy towarów i świadczenia usług cz. 2
  14:26 Data 22.01.2014
 • Dokumentowanie odpłatnej dostawy towarów i świadczenia usług cz.1
  18:24 Data 21.01.2014
 • Definicja faktury, przepisy, czynności podlegające fakturowaniu
  16:00 Data 20.01.2014
 • Problemy z korygowaniem kosztów ze względu na zatory płatnicze - roczne...
  2:40 Data 17.01.2014
 • Zamknięcie roku 2013 - Koszty i przychody na przełomie roku
  15:19 Data 02.01.2014
 • Zamknięcie roku 2013 - Wycena walut obcych i różnice kursowe na przełomie roku
  21:07 Data 02.01.2014
 • Zamknięcie roku 2013 - Tworzenie rezerw
  26:04 Data 31.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 - Zdarzenia po dniu bilansowym
  12:05 Data 31.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 - Odpisy aktualizujące należności
  26:55 Data 30.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 - Odpisy aktualizujące, inwestycje wnieruchomości,...
  21:42 Data 30.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
  07:50 Data 27.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 - Terminy i metody inwentaryzacji
  21:28 Data 27.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 - Składanie sprawozdań do KRS i ich publikowanie
  05:36 Data 24.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podział...
  18:12 Data 24.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 - Odpowiedzialność za sporządzenie rocznego sprawozdania...
  03:49 Data 23.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 - Wymogi formalne dotyczące sprawozdań finansowych
  15:51 Data 23.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – Koszty uzyskania przychodu cz. 4
  13:04 Data 20.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – Koszty uzyskania przychodu cz. 3
  22:08 Data 20.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – Koszty uzyskania przychodu cz. 2
  22:43 Data 19.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – Koszty uzyskania przychodu cz. 1
  20:04 Data 19.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – Wyłączenie wydatków z kosztów
  13:27 Data 18.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – Przychody z nieodpłatnych świadczeń
  18:52 Data 18.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – Przychody w PIT i CIT
  18:14 Data 17.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – Podatki PIT i CIT
  23:42 Data 17.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – Rozliczenie podatku naliczonego
  21:16 Data 16.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – VAT a podatek dochodowy cz. 3
  19:50 Data 16.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – VAT a podatek dochodowy cz. 2
  20:21 Data 13.12.2013
 • Zamknięcie roku 2013 – VAT a podatek dochodowy cz .1
  23:22 Data 13.12.2013
 • Finansowanie prezentów świątecznych dla pracowników i kontrahentów
  10:41 Data 10.12.2013
 • Jak rozliczyć zakup kasy fiskalnej - instrukcja
  17:57 Data 28.11.2013
 • Jak w 2014 r. zmieni się ogólna zasada wystawiania faktur
  02:00 Data 20.11.2013
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
  13:11 Data 27.11.2013
 • Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego cz. 2
  14:37 Data 26.11.2013
 • Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego cz. 1
  13:04 Data 25.11.2013
 • Moment powstania obowiązku podatkowego – zasady ogólne cz. 2
  26:33 Data 21.11.2013
 • Moment powstania obowiązku podatkowego – zasady ogólne cz. 1
  22:16 Data 20.11.2013
 • Obowiązek podatkowy w 2014 r. - świadczenie usług
  12:57 Data 19.11.2013
 • Obowiązek podatkowy w 2014 r. – dostawa towarów, cz. 2
  17:23 Data 18.11.2013
 • Obowiązek podatkowy w 2014 r. – dostawa towarów, cz. 1
  15:06 Data 05.11.2013
 • Obowiązek podatkowy w 2014 r. - czynności opodatkowane VAT
  13:57 Data 04.11.2013
 • Praca w nadgodzinach i dniach wolnych – zasady rozliczania
  27:31 Data 23.10.2013
 • Nowe przepisy o czasie pracy – ruchomy czas pracy, cz. 2
  15:30 Data 17.10.2013
 • Świadectwo pracy. Jak je poprawnie wypełnić cz. 2
  13:33 Data 15.10.2013
 • Świadectwo pracy. Jak je poprawnie wypełnić cz. 1
  16:26 Data 14.10.2013
 • Oznaczanie towarów na paragonach - zmiany od 1 października 2013 r.
  04:11 Data 10.10.2013
 • Nowe przepisy o czasie pracy – ruchomy czas pracy, cz. 1
  22:09 Data 09.10.2013
 • Nowe przepisy o czasie pracy - harmonogramy pracy, cz. 2
  13:47 Data 08.10.2013
 • Nowe przepisy o czasie pracy - harmonogramy pracy, cz. 1
  24:37 Data 07.10.2013
 • Nowe przepisy o czasie pracy - okresy rozliczeniowe
  21:08 Data 03.10.2013
 • Nowy formularz VAT-7
  17:02 Data 04.09.2013
 • Zmiany w czasie pracy od 23 sierpnia 2013 r.
  09.30 Data 12.08.2013
 • Resort pracy o zmianach w czasie pracy w 2013 r.
  07:44 Data 21.08.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - świadczenia szczególne cz. 3
  19:44 Data 27.08.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - świadczenia szczególne cz. 2
  20:49 Data 20.08.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - świadczenia szczególne cz. 1
  22:08 Data 19.08.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - śmierć pracownika
  08:51 Data 16.08.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - składki na ZUS, FP, FGŚP, FEP
  18:00 Data 14.08.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - wartości pieniężne, koszty
  21:40 Data 07.08.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - potrącenia
  15:19 Data 06.08.2013
 • Przedawnienie wierzytelności - ulga na złe długi
  15:20 Data 05.08.2013
 • Koszty windykacji
  20:51 Data 02.08.2013
 • Windykacja twarda
  23:08 Data 01.08.2013
 • Windykacja miękka
  19:39 Data 31.07.2013
 • Kontrola wiarygodności klienta
  08:53 Data 29.07.2013
 • Cz. 4 - Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego
  20:34 Data 23.07.2013
 • Cz. 3 - Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego
  21:10 Data 22.07.2013
 • Cz. 2 - Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego
  22:27 Data 19.07.2013
 • Cz. 1 - Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego
  22:14 Data 18.07.2013
 • Rezygnacja z korzystania z urlopów macierzyńskich - zmiany
  25:08 Data 17.07.2013
 • Krąg osób objętych zmianami w urlopach macierzyńskich
  19:16 Data 16.07.2013
 • Dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski - zmiany
  18:36 Data 15.07.2013
 • Urlop macierzyński po zmianach, cz. 2
  14:50 Data 12.07.2013
 • Urlop macierzyński po zmianach, cz. 1
  16:30 Data 11.07.2013
 • Zmiany w rachunkowości dla małych firm
  01:28 Data 09.07.2013
 • Koszty pośrednie i zmiany w leasingu
  19:52 Data 08.07.2013
 • Rozliczanie kosztów w czasie, koszty bezpośrednie
  16:32 Data 05.07.2013
 • Odpisy amortyzacyjne
  19:24 Data 04.07.2013
 • Korekta kosztów cz. 4 - korekta in minus, korekta powrotna
  12:34 Data 03.07.2013
 • Korekta kosztów cz. 3 - terminy korekty, formy zapłaty
  23:52 Data 02.07.2013
 • Oczekiwania i możliwe kierunki zmian w rachunkowości sektora MSP
  02:41 Data 01.07.2013
 • Korekta kosztów cz. 2 - zaliczenie wydatków do kosztów
  20:56 Data 01.07.2013
 • Korekta kosztów cz. 1 - zatory płatnicze, termin korekty, kaucja gwarancyjna
  18:39 Data 26.06.2013
 • VAT 2013 - ulga na złe długi
  23:31 Data 17.06.2013
 • Podróże służbowe odc. 1 - Miejsce podróży i czas pracy w podróży
  19:57 Data 15.04.2013
 • Podróże służbowe odc. 2 - Delegacja a oddelegowanie
  25:02 Data 16.04.2013
 • Podróże służbowe odc. 3 - Podróże krajowe
  21:08 Data 17.04.2013
 • Podróże służbowe odc. 4 - Podróże zagraniczne
  18:45 Data 18.04.2013
 • Podróże służbowe odc. 5 - Inne niezbędne wydatki
  24:48 Data 15.05.2013
 • Podróże służbowe odc. 6 - Dojazdy
  14:58 Data 16.05.2013
 • Podróże służbowe odc. 7 - Powroty, bagaż, przerwy w podróży
  20:52 Data 17.05.2013
 • Podróże służbowe odc. 8 - Choroba w podróży, zaliczki
  28:45 Data 20.05.2013
 • Zmiany w VAT - Ulga na złe długi od 1 stycznia 2013 r.
  21:54 Data 02.05.2013
 • Korekta kosztów – zmiany 2013
  37:03 Data 15.03.2013
 • Leasing - zmiany 2013
  22:41 Data 07.03.2013
 • Ulga prorodzinna i ulga internetowa - zmiany 2013
  17:05 Data 13.03.2013
 • 50% koszty uzyskania przychodów - zmiany 2013
  17:32 Data 19.03.2013
 • Połączenia, przekształcenia, aporty do spółek – skutki dla rozliczeń VAT
 • Korekta VAT
 • Opodatkowanie obrotu nieruchomościami – pytania i odpowiedzi
 • VAT w branżach - przegląd interpretacji
 • Zatrudnianie bezrobotnych - przewodnik dla pracodawców po zmianie przepisów
 • VAT 2014 - rozliczanie usług budowlanych
 • VAT od samochodów w 2014 r.
 • Odpowiedzialność księgowego
 • Wszystko o urlopach wypoczynkowych w 2014 r.
 • Działania zwiększające stopień przestrzegania przepisówpodatkowych i poprawiające efektywność administracji podatkowejw latach 2014-2017
 • Wszystko o amortyzacji
 • Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.
 • Zawieranie umów o pracę
 • Zwrot VAT za materiały budowlane
 • Okulary dla pracownika - problemy podatkowe
 • Zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.
 • Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie - zmiany od 17 czerwca 2013r.
 • Podróże służbowe od 1 marca 2013 r.
 • Kontrola zwolnień lekarskich pracowników
 • Obieg dokumentów księgowych w firmie
 • Odpowiedzialność za czynności sprawozdawczo-finansowe
 • Obliczanie wysokości świadczeń chorobowych
 • Metody amortyzacji środków trwałych
 • Środki trwałe w firmie
 • Zasiłek chorobowy dla nowego pracownika
 • Zatrudnianie zleceniobiorców
 • Składki na ZUS przedsiębiorców
 • Kontakty z urzędami - przewodnik dla małej firmy
 • Kontrola podatkowa w firmie
 • Jak uniknąć pułapek w działalności gospodarczej
 • Dokumentacja pracownicza związana z zatrudnieniem
 • Zwolnienia od pracy
 • Pracownik na zwolnieniu lekarskim
 • Monitor Księgowego Nr 18
 • Spis treści MK Nr 18
 • Jak zawiesić działalność gospodarczą
 • Opodatkowanie usług turystyki
 • Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Nr 18
 • Spis treści MPPiU Nr 18
 • Obliczanie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy –praktyczna instrukcja
 • Kadry i płace w sferze budżetowej
 • Biuletyn Głównego Księgowego Nr 18
 • Polityka rachunkowości organizacji non profitnieprowadzącychdziałalności gospodarczej
 • Biuletyn VAT Nr 18
 • Jak ubiegać się o zwrot VAT – wyjaśnienia MF
 • Zwolnienia i stawki VAT – przegląd najnowszych orzeczeń
 • Nowe certyfikaty dla księgowych
 • MF: ubezpieczenie OC biur rachunkowych
 • Ilu księgowych w Polsce ma certyfikat
 • Nieodpłatne świadczenia pracownicze po wyroku TK
 • VAT 2015 - Kasy fiskalne dla nowych podatników
 • Nowe obowiązki sprzedawców
 • TK o świadczeniach nieodpłatnych
 • Deregulacja zawodów księgowych i finansowych 2014
 • Zdarzenia po dniu bilansowym
 • Składanie sprawozdań finansowych
 • Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop
 • Koszty odwołania z urlopu
 • Urlop wypoczynkowy a wychowawczy, rodzicielski i macierzyński
 • Udzielanie urlopów wypoczynkowych
 • Złamanie zakazu konkurencji
 • Listy ostrzegawcze od Ministra Finansów
 • Odpowiedzialność karna skarbowa
 • VAT od samochodów - ewidencja i koszty uzyskania przychodów
 • VAT od samochodów służbowych od 1 kwietnia 2014 r.
 • Praca w niedziele i święta po zmianach
 • Zmiany w dofinansowaniu wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 • Składki społeczne przedsiębiorców w 2014 r.
 • Zwrot VAT za materiały budowlane w 2014 r.
 • Odliczanie podatku naliczonego w 2014 r.
 • Rozliczanie zaliczek eksportowych w 2014 r.
 • Zmiany w fakturowaniu w 2014 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.
 • Odliczenie VAT z tytułu WNT w 2014 r.
 • Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych
 • Zmiana identyfikacji towarów na paragonach
 • Kontrole zwolnień lekarskich przeprowadzane przez ZUS
 • Zasady przeprowadzania inwentaryzacji
 • Nazwy towarów na paragonach po 1 października
 • Zmiana zasad amortyzacji
 • Zmiany w czasie pracy od sierpnia 2013 r.
 • Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane
 • Oskładkowanie umów uczniów i studentów
 • Wybór biegłego rewidenta
 • Należności urlopowe pracowników
 • Budżetowanie czy ewidencja księgowa
 • Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie - nowe zasady
 • Rozliczanie kosztów reprezentacji i reklamy
 • Praca zarobkowa na macierzyńskim i wychowawczym
 • Zmiany w urlopach macierzyńskich
 • Urlopy i zasiłek macierzyński
 • Zatwierdzanie sprawozdania finansowego
 • Ustawa śmieciowa a firmy
 • Wszystko o tworzeniu ZFŚS
 • Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń z ZFŚS
 • Formularz VAT 7 cz.1
 • Formularz VAT 7 cz.2
 • Formularz VAT 7 cz.3
 • Formularz VAT 7 cz.4
 • Formularz VAT 7 cz.5
 • Formularz VAT7 cz. 6
 • Formularz VAT7 cz. 7
 • Dobrowolne ubezpieczenia chorobowe
 • Prezenty o małej wartości po pierwszym kwietnia
 • Gorące pytania - świadectwa pracy
 • Opodatkowanie materiałów reklamowych
 • Umowy na czas określony
 • Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
 • Podróże służbowe - wysokość diet, kraje docelowe, limit noclegowy
 • Wydawanie indywidualnych interpretacji przez organy...
 • Składka wypadkowa

Zobacz opinie o INFORFK

 • „InforFK jest narzędziem precyzyjnym, codziennym i nieocenionym. Pozwala zapoznać się z...”

  Gość

 • „świetna sprawa, szybka wyszukiwarka, aktualne przepisy, bieżące rozwiązania problemów, super !”

  Mariusz

 • „Chcę bardzo podziękować całej redakcji INFORFK za tak wspaniały serwis. Dzięki niemu ja i mój...”

  Aga

 • „bardzo pomocne narzędzie w pracy dla księgowych, ale przydałyby się formularze podatkowe...”

  ZENONA

 • „Bardzo rzetelne opracowania”

  Gość

 • „Super dla osób zapracowanych, które powinny śledzić zmiany w przepisach”

  Afi

 • „Strona bardzo praktyczna i przydatna. Wszystko zebrane w jednym miejscu. Fajne zaznaczenie nowych...”

  Iwona

 • „Bardzo przydatny, szkoda, że pełna wersja jest płatna - instytucje kultury mocno dotowane mają...”

  księgowa

 • „Produkt super ułatwia księgowym śledzenie zmian w zawiłych przepisach.”

  ELA

 • „Praktycznie pomocny, nawet w wersji podstawowej”

  Krzysztof

 • „Platforma bardzo przydatna w codziennej pracy”

  Danuta

 • „Bardzo przydatna strona. Polecam !”

  Anna

 • „Bardzo przydatne i pomocne narzędzie :) Mogłoby być w zupełności darmowe :)”

  Andrew

 • „Bardzo przydatny w pracy”

  księgowa

 • „Bardzo dobre narzędzie w codziennej pracy księgowego a zwłaszcza na bieżąco są wszystkie...”

  Gosia

 • „przejrzysty, łatwy w obsłudze”

  Wiesław

 • „bardzo dobry produkt”

  Ela

 • „bardzo pomocny, szkoda, że pełna wersja jest płatna - niestety jednostki budżetowe maja ciągle...”

  księgowa jb.

 • „Jest bardzo przydatna i pomocna w pracy, ale dla małych firm zbyt kosztowna.”

  Ksiegowa

 • „Narzędzie w którym bardzo fachowo opisane są zdarzenia gospodarcze i związane z tym problemy,”

  Monika

 • „Bardzo pomocne narzędzie - ułatwia codzienną pracę. Wykupiłam dostęp, ponieważ była świetna...”

  justynazx9

 • „Jest bardzo przydatna. Polecam wszystkim księgowym. Dziękuję”

  aga

 • „Są dobrze przygotowane wszystkie aktualności z dziedziny prawa pracy i księgowości. Odwołania do...”

  Grażyna

 • „Bardzo dobre narzędzie do pracy księgowych, kadrowych. Jasno i przejrzyście wyjaśnia zawiłości...”

  Helena

 • „BARDZO DOBRE NARZĘDZIE W PRACY WSZYSTKICH KSIĘGOWYCH I NIE TYLKO PRZYSTĘPNA CENA ZA TAK WIELE....”

  ELLI

 • „bardzo przydatny. jak dla mnie przydały by się jeszcze w bazie przepisów prawnych linki do...”

  Marek

 • „bardzo fajna forma wsparcia pracy księgowych”

  2xw

 • „Najlepszy produkt na rynku dla księgowych”

  Ewa

 • „Produkt zawiera wszystkie niezbędne dane dla służb finansowych. Polecam wszystkim.”

  Gość

 • „Bardzo przydatny portal, informuje o zmianach i w sposób przejrzysty te zmiany przedstawia.”

  Dorota

 • „Bardzo pomocny portal w pracy księgowego, wszystkie porady są napisane w sposób zrozumiały dla...”

  Krystyna

 • „dobrze weryfikuje aktualne nowości w przepisach już obowiązujących i sygnalizuje zmiany,bardzo...”

  Elżbieta

 • „Rewelacja, przypomina, informuje, wyjaśnia ......”

  Marta

 • „Aktualności na bieżąco, jest zawsze na czas ;)”

  Jaszczur

 • „Coś wspaniałego! tego właśnie potrzeba księgowym,takiego narzędzia, które wspiera w codziennej...”

  Beata

 • „Narzędzie w którym bardzo fachowo opisane są zdarzenia gospodarcze i związane z tym problemy,...”

  Bożena

 • „bardzo dobry spełnia moje oczekiwania”

  tadmjiz

 • „Super się sprawdza, wszystkie terminy pod ręką, wszelkie informacje zawsze podane na czas!”

  Kasia

 • „Super przydatne narzędzie księgowo-podatkowe. Żałuję, że tak późno zainstalowałem Infororganizera...”

  Józef

 • „opracowanie bardzo dobre, pomocne w bieżącej żmudnej pracy księgowych jednym słowem super”

  stasiek

 • „Super. Oprócz wiedzy i porad. Dzięki InforOrganizer ograniczyłem palenie. Obecnie palę tylko o...”

  ANMA

 • „Jak dla mnie baaaaardzo przydatny. Cieszę się, że ktoś wpadł na taki pomysł. :)”

  Jolka

 • „bardzo przejrzysty i profesjonalny serwis, dla mnie super”

  Anna

 • „Jestem bardzo zadowolona. Teraz zawsze mam informacje na bieżąco.”

  Iwona

 • „jest bardzo dobrze wszystko ukazane i na czasie”

  marchewka

 • „Fajna sprawa, dużo wiadomości i można zawsze coś pożytecznego mieć pod ręka, to dbanie również o...”

  maciej

 • „Dziękuje za dokładne informacje :)”

  Beata

 • „Dziękuję za rzetelne i przydatne informacje - poleciłam inforganizer wielu moim koleżankom i...”

  Iwona

 • „Bardzo pomocny w codziennym zabieganiu, informacje przedstawiane w sposób przejrzysty i...”

  Zuzka

 • „Bardzo pomocny w pracy, zwłaszcza aktualności, nie trzeba przekopywać się przez sterty zmian w...”

  Anna

 • „Bardzo dobry produkt i naprawdę pomocny dla księgowego”

  Krystyna

 • „Super Aplikacja !!! Kalendarz jest naprawdę bardzo przydatny”

  Marcin

 • „Super, super, takiego informatora szukałam od dawna. Jest przejrzysty, rewelacyjny dla księgowego...”

  Lila

 • „Zdecydowanie przydatny program. Zachęca do aktualizowania swojej wiedzy i dba o zapominalskich.”

  Marta

 • „Bardzo przydatny w codziennej pracy. Korzystając z niego nie sposób "przegapić" istotne zmiany w...”

  Barbara

 • „Bardzo fajne i funkcjonalne narzędzie dla księgowych i nie tylko:)”

  W:-)

 • „Od wielu lat współpracuje z wydawnictwem Infor. Program INFORK to strzał w dziesiątkę ! Jest...”

  Ewa_TAX

 • „Sprytnie to zrobione, czytelnie, ładnie i zawiera wszystko co potrzeba .”

  Renata

 • „Teoretycznie wszystko to wiesz ale miło jest w przerwie na śniadanie/kawie przypomnieć coś sobie...”

  wszystowiedząca

 • „Bardzo przydatny, całkowicie wystarczający informator dla księgowych”

  Gość

 • „super organizer, bez skakania po stronach.Wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu.”

  Celina

 • „Podoba mi się ta forma informowania o bieżących aktualnościach i zmianach.”

  MAŁGORZATA

 • „Podejrzałam pasek INFOR'u na pulpicie koleżanki i od razu zainstalowałam. Korzystam z niego...”

  Ewa

 • „Doskonały produkt na co dzień pomocny w pracy księgowego i ułatwiający samokształcenie.”

  wieslaw

 • „Pomocne i pozytywnie oceniane przeze mnie narzędzie w codziennej pracy zarówno w księgowości jak...”

  dorotapr

 • „Super produkt. Każda profesjonalna księgowa powinna mieć INFORFK w zasięgu ręki.”

  Gość

 • „Korzystałam z platformy jeszcze pod nazwą "prawo przedsiębiorcy" a nawet wcześniej, ale już nie...”

  Małgorzata

 • „Infororganizer - super, korzystam codziennie. Najważniejsze zmiany zawsze są zaakcentowane i choć...”

  Wiol@

 • „bardzo obszerna informacja na wybrane zagadnienia, które mnie interesowały”

  alicja

 • „świetne dlaczego dopiero teraz”

  bogdan

 • „Bogata i aktualna baza ułatwiająca wyszukiwanie tematyczne informacji, a do tego INFORORGANIZER...”

  Ela

 • „Bardzo dobrze oceniam komentarze dotyczące ustaw zarówno w prawie pracy jak i podatkowym”

  Alina

 • „codziennie z nim pracuję i jestem zadowolona”

  kasia

 • „Jestem bardzo zadowolona z INFORorganizera, codziennie z niego korzystam, niczego nie przegapiam.”

  Barbara

 • „Przejrzysta szata graficzna ułatwiająca wyszukiwanie tematyczne potrzebnych informacji. Artykuły...”

  Ag..

 • „Zawiera dużo ważnych informacji, przepisów, a co najcenniejsze porad.”

  Rena

 • „Merytorycznie bez zastrzeżeń. Zachowana aktualność informacji. Może przydałoby się rozdzielenie...”

  ZbychD

 • „Produkt przydatny szczególnie w mniejszych firmach, których nie stać na zatrudnienie sztabu...”

  Mieczyslaw

 • „Bardzo przydatny. Aktualne informacje - bardzo przydatne w pracy. Super pomysł.”

  zanbo1

 • „To jest to nareszcie wszystko w jednym miejscu.”

  IrenaW

 • „Bardzo użyteczny, bieżące i aktualne zmiany w podatkach, podpowiedzi i przypomnienia terminów,...”

  Dorota

 • „Bardzo pomocny, czytelny i podaje aktualne informacje, które zawierają wszystko co ważne.”

  Grażyna Z.

 • „super informacje, nie tylko niezbędne w pracy, ale także po to żeby być na bieżąco w zmianach,...”

  Ewa

 • „...praktyczna, zmyślna, potrzebna, - pozdrawiam”

  Jerzy

 • „Jest bardzo pomocny i czytelny. Podaje aktualne informacje a artykuły choć krótkie zawierają...”

  Katarzyna

 • „Bardzo czytelny, komunikatywny, niezmiernie pomocny w pracy”

  Grażyna

 • „Bardzo użyteczny, bieżące i aktualne zmiany w podatkach, podpowiedzi i przypomnienia terminów”

  Benia

 • „Są tu artykuły, które pomagają w pracy, napisane w sposób dostępny i krótki super”

  Ren

 • „Fachowe, przydatne, przyjazne narzędzie. Dziękuję i polecam wszystkim zainteresowanym. Barbara”

  Barbara

 • „Rozglądam się od paru dni, porównuje z innymi stronami wydaje mi się ,że jest super.”

  olkap

 • „+++ Sporo przydatnych informacji w jednym miejscu.”

  Piotr

 • „Korzystałam już przez dwa lata wstecz i bardzo byłam zadowolona z wiadomości w niej zawartych,...”

  Barbara

 • „..jest to bardzo pomocne narzędzie i nie tylko dla osób prowadzących działalność...”

  tadeusz

 • „polecam...bieżące informacje...kalendarz z ważnymi terminami...warto korzystać”

  Aga

 • „INFORFK jest super organizerem w księgowości, żadna księgowa nie myślała że w ciągu dnia jest...”

  MARIA

 • „Fajne i bardzo przydatne narzędzie. Polecam każdemu kto ma do czynienia z księgowością i podatkami.”

  Robert

 • „Fantastyczne narzędzie. Doceniam to, że mnie pilnuje głosowo w terminach i godzinach oznaczonych...”

  Alina

 • „Bardzo przydatna, podpowiedzi dnia super zawsze pod ręką.”

  bernadeta

 • „Takie informacje są super. Jestem zachwycona, pomoc bardzo duża”

  Małgośka

 • „Bardzo dobrze mieć taką podręczną ściągę - brakuje mi tylko linków do pokrewnych tematów, tak...”

  Leo

 • „PLATFORMA KSIĘGOWYCH INFOREK - jest bardzo przydatna nie tyko księgowym ale wszystkim pracownikom...”

  kgalazka

 • „BARDZO dobre informacje - w niepewnych problemach ułatwiają życie.”

  EWA M.

 • „super produkt, pomaga w życiu przedsiębiorcy, fachowo i w prosty sposób napisane artykuły. Polecam”

  gosik

 • „rewelacyjna baza wiadomości - szkoda że mam abonament na innej platformie w tym roku - w...”

  alfa

 • „Platforma jest bardzo czytelna i wszystkie informacje pokazuje na bieżąco co jest bardzo przydatne.”

  Mała księgowa

 • „Podoba mi się ten portal. Można tu znaleźć wszystkie potrzebne informacje.”

  MegKo

 • „Wspaniała sprawa, wreszcie powstała platforma nowoczesna, prosta i bardzo przydatna dla księgowych.”

  Agnieszka

 • „PLATFORMA KSIĘGOWYCH spełnia moje oczekiwania odnośnie bieżących informacji niezbędnych do pracy...”

  Bożena

 • „bardzo przydatne narzędzie w pracy księgowego. Dziękuję za tą platformę bo nie tylko...”

  Halina

 • „Jestem wdzięczna....Platforma nie tylko radzi...ale i pilnuje, przypomina...to taka Zocha Samocha...”

 • „Nie jestem profesjonalnym ksiegowym, ale ilość aktualnych informacji o zmianach w prawie -...”

 • „Bardzo dobrze prowadzony portal dla Księgowych . Ogromny zasób wiedzy, bardzo dobrze...”

  BARBARA

 • „Jak dla mnie super. Na bieżąco można rozwiązywać problemy z jakimi styka się księgowa na co...”

  Beata Chwiałkowska

 • „Czekałam na to. Bardzo przydatny poradnik w pracy księgowego. Pozdrawiam”

 • „Bardzo wygodna z profesjonalnym dostepem do bieżących przepisów. Polecam!!!”

 • „Ogromna i bardzo przydatna baza wiedzy!!”

  Aleksandra

 • „Czytelny przypominacz, zawiera istotne informacje. Przyjemna funkcja, to zajawki w kwestiach, w...”

  H.Chrzanowska

 • „Najbardziej przejrzysta i rzetelna informacja z dostępnych przez internet”

  Ewa

 • „W okresie trwających i zapowiadających zmian Platforma Księgowych jest nieoceniona. Bieżące...”

 • „super pomocnik dla księgowych i nie tylko. Pozwala sprawnie i szybko wyjaśnić ewentualne...”

  papryczka habanero

 • „jestem zadowolona, wszytko poukładane rzeczowo, nie tracę czasu na poszukiwania, a...”

 • „od początku istnienia INFOR (przez wiele lat byłem prenumeratorem Monitora Księgowego, Monitora...”

  Doradca Podatkowy, nr wpisu 03768