Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
zamknij
2016-07-26

Porada dnia

Liczba umów o pracę zawartych z tym samym pracownikiem nie wpływa na wysokość...

Podstawę obliczenia potrącenia w przypadku dłużnika otrzymującego dochody z kilku źródeł stanowi suma wszystkich dochodów. Zatem liczba stosunków pracy zawartych przez pracodawcę z tym samym...

Baza porad