Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
zamknij
2016-07-29

Porada dnia

Opłaty ponoszone w imieniu i na rzecz klienta nie zwiększają VAT

Zdarza się, że świadczący usługę ponosi opłaty (np. urzędowe czy sądowe), działając w imieniu i na rzecz klienta. Opłat tych nie powinien doliczać do należności za usługę. Nie zwiększają one więc...

Baza porad