Wskaźniki i stawki » Nieruchomości
Wskaźnik zmian cen produkcji budowlano-montażowej
Obowiązuje: od 2020-01-01
Podstawa prawna:
Dz.U.2009.65.545  

Wskaźnik zmian cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do poprzedniego kwartału

Okres obowiązywania Zmiana Podstawa prawna
w I kwartale 2020 r. w stosunku do IV kwartału 2019 r. wzrosły o  0,7 % Komunikat Prezesa GUS z 20 maja 2020 r.
IV kwartale 2019 r. w stosunku do III kwartału 2019 r. wzrost o 0,7 % Komunikat Prezesa GUS z 19 lutego 2020 r.

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.