Wskaźniki i stawki » Rachunkowość i sprawozdawczość » Rachunkowość budżetowa
Niedochodzenie należności cywilnoprawnych budżetu państwa
Obowiązuje: od 2010-01-01
Podstawa prawna:
Art. 58 - USTAWA o finansach publicznych  
Art. 58 - Dz.U.2017.219.2077  

Niedochodzenie należności cywilnoprawnych budżetu państwa

Kompetentny organ i przyznane uprawnienia

Warunek

Dysponent części budżetowej lub dysponent państwowego funduszu celowego może wyrazić zgodę na niedochodzenie należności budżetu państwa z tytułu umowy cywilnoprawnej

Kwota należności wynikająca z umowy wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.