Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Obowiązuje: od 2020-01-01

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość składki

Podstawa prawna

9% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.


Składka na Fundusz Pracy

2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne bez ograniczenia

(2,00% i 0,45% Fundusz Pracy + Fundusz Solidarnościowy)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2020


Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,10% kwot wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe bez
ograniczenia

Projekt ustawy budżetowej na rok 2020

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.