Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
Obowiązuje: od 2020-03-01
Podstawa prawna:
Art. 6 - Dz.U.2019.34.300  
Art. 19 - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania  

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie może być niższe niż:

luty 2020 r. - maj 2020 r.
Rok nauki Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób
finansowania
płatnik  ubezpieczony
I 259,93 zł emerytalne 25,37 zł 25,37 zł
rentowe 16,90 zł 3,90 zł
chorobowe - 6,37 zł
II 311,91 zł emerytalne 30,44 zł 30,44 zł
rentowe 20,27 zł 4,68 zł
chorobowe - 7,64 zł
III 363,90 zł emerytalne 35,52 zł 35,52 zł
rentowe 23,65 zł 5,46 zł
chorobowe - 8,92 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.