Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Wynagrodzenia
Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop
Obowiązuje: od 2020-01-01
Podstawa prawna:
Art. 173 - USTAWA Kodeks pracy  
Art. 19 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop  

Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

Wybrane wymiary etatu

1/1

3/4

1/2

1/3

1/4

Wysokość
współczynnika*

21,08

15,81

10,54

7,03

5,27

* Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy.

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.