Wskaźniki i stawki » Opłaty
Kara porządkowa
Obowiązuje: od 2020-01-01
Podstawa prawna:
Art. 262 - USTAWA Ordynacja podatkowa  
Art. 262 - Dz.U.2017.22.201  
M.P.2019.140.746  

Wysokość kwoty, o której mowa w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Okres obowiązywania Wysokość kary Podstawa prawna
2020 r. 2800 zł M.P. z 2019 poz. 746

Kara porządkowa w razie niestawiennictwa pomimo prawidłowego wezwania organu podatkowego.

Karę porządkową nakłada się w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

Termin płatności kary porządkowej wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Organ podatkowy, który nałożył karę porządkową, może, na wniosek ukaranego, złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej, uznać za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych obowiązków i uchylić postanowienie nakładające karę.

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.