Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Świadczenia z Funduszu Pracy
Środki finansowe z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej
Obowiązuje: od 2020-01-01
Podstawa prawna:
Art. 46 - Dz.U.2018.125.1265  

Środki finansowe z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta może przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związane z podjęciem działalności, w wysokości określonej w umowie, maksymalnie:
Okres obowiązywania 600% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
400% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu
1.01 - 29.02.2020 r. 29 589,60 zł 19 726,40 zł 14 794,80 zł
1.03 - 31.05.2020 r.  31 191,50 zł 20 794,40 zł 17 395,80 zł

Przepisy stosuje się również do absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.