Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Świadczenia z Funduszu Pracy
Środki finansowe z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej
Obowiązuje: od 2019-01-01
Podstawa prawna:
Art. 46 - USTAWA o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

Środki finansowe z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta może przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związane z podjęciem działalności, w wysokości określonej w umowie, maksymalnie:
Okres obowiązywania 600% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
400% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu
1.09 - 30.11.2019 r. 29035,50 zł 19357,00 zł 14517,80 zł
1.06 - 31.08.2019 r. 29705,70 zł 19803,80 zł 14852,90 zł
1.03 - 31.05.2019 r. 29182,50 zł 19455,00 zł 14591,30 zł
1.01 - 28.02.2019 r. 27481,20 zł 18320,80 zł 13740,60 zł

Przepisy stosuje się również do absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2019 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.